Nyhetsartikkel

Økning i bruk av medisinsk cannabis

I 2018 fikk totalt 45 pasienter cannabisplante utlevert fra norske apotek. I løpet av 2019 var det 216 personer som fikk cannabis på resept - det vil si mer enn fire ganger så mange på ett år.

Tall fra reseptregisteret viser at det årlig er omtrent 500 pasienter som får den cannabisbaserte munnsprayen Sativex på resept.

Cannabisplante - altså ulike produkter fra det nederlandske firmaet Bedrocan, har hatt en stor økning fra 2018 til 2019.

I 2018 fikk totalt 45 personer cannabisplante utlevert fra norske apotek.

I 2019 var det langt flere - da fikk 216 personer cannabisplante fra norske apotek.

Les også: Cannabis mot kroniske smerter

Bedre kjent

-Sannsynligvis skyldes økningen at muligheten for denne typen behandling er bedre kjent både blant pasienter og helsepersonell, sier Sigurd Hortemo. Han er overlege ved Statens Legemiddelverk.

-Hvilke tanker gjør du deg om at det har økt så mye på ett år?

- Det er fortsatt få pasienter som får utskrevet cannabisplante til medisinsk bruk. Vi ventet at antallet vil øke noe de første årene etter at myndighetene åpnet for dette, sier Hortemo.

-Ser dere lignende tendenser for 2020 - altså ting som tyder på fortsatt stor økning?

-Antallet øker også i år, men antallet pasienter er fortsatt lavt. Vi tror at bruk av cannabisplante bare vil være aktuelt for de pasientene der en ikke kommer i mål med godkjente legemidler.

Les også: Cannabis som medisin: Ga meg en hverdag

Medisinsk cannabis

Medisinsk cannabis er produkter med innhold av cannabisplante til medisinsk bruk. Både Helsedirektoratet og Legemiddelverket er enige om at det finnes en liten gruppe pasienter som kan ha nytte av lindrende behandling med medisinsk cannabis.

Kun spesialister i sykehus kan søke om medisinsk cannabis med mer enn 1 prosent THC.

Sativex, en munnspay basert på cannabisplante, har markedsføringstillatelse og kan foreskrives av alle leger med rekvireringsrett for legemidler i reseptgruppe A.

Les også: Medisinsk cannabis