Nyhetsartikkel

Fedme, slankeoperasjoner og beinbrudd

Personer som lider av betydelig fedme, har større risiko for beinbrudd både før og etter slankeoperasjoner, enn personer med og uten fedme som ikke har behov for en slik operasjon.

Dette ifølge en stor studie som ble publisert i BMJ i slutten av juli 20161.

Fedme er dermed ikke så beskyttende for bruddskader som man tidligere har trodd, sier forfatterne i en pressemelding. De påpeker videre at vurdering av risiko for beinbrudd og beskyttende tiltak derfor bør være en del av oppfølgingen ved behandling og oppfølging ved vekttap.

Les også: Slankeoperasjoner, fedmekirurgi

Kanadisk studie

Studien ble utført av kanadiske forskere. Deltagerne var 12.676 pasienter, og 38.028 i kontrollgruppen med fedme, og 126.760 personer i kontrollgruppen uten fedme. Data ble hentet fra perioden 2001-2014. Forfatterne fant at før operasjonen hadde 10.5 prosent av deltagerne i intervensjonsgruppen hatt minst ett beinbrudd. I kontrollgruppen med deltagere som led av fedme, gjaldt dette 8.1 prosent, og i den siste gruppen gjaldt dette 6.6 prosent.

Etter en oppfølgingstid på 4.4 år etter operasjonen, hadde 4.1 prosent av de som hadde gjennomgått slankeoperasjon hatt minst ett beinbrudd, sammenlignet med 2.7 prosent av de som led av fedme og 2.4 prosent i den siste gruppen.

Les også intervjuet med Pia som gjennomgikk slankeoperasjon: Fedmekirurgi - ingen enkel løsning

Behov for flere studier

Forfattene understreker at dette er en observasjonsstudie som ikke kan trekke sikre konklusjoner om årsak og effekt. Selv om det er klare forskjeller i risiko, er likevel den absolutte risiko - det enkelte individs risiko - meget lav. Blant begrensningene er at de ikke kan matche deltagere på kroppsmasseindeks, og at de ikke får tatt hensyn til andre faktorer som kan bidra til bruddskader - som vitamininntak og medisinbruk.

Det poengteres videre at det er behov for flere studier på dette området. Både randomiserte kontrollerte studier, og studier som kan bidra til forebyggende eller beskyttende tiltak mot den forhøyede risikoen for beinbrudd for personer som gjennomgår slankeoperasjon.

Kilder

Referanser

  1. Rousseau C, Jean S, Gamache P, Lebel S, Mac-Way F, Biertho L, Michou L, Gagnon C. Change in fracture risk and fracture pattern after bariatric surgery: nested case-control study. BMJ 2016. www.bmj.com