Nyhetsartikkel

Ordquiz?

Ordquizene har to hovedformål. Lek og læring.

Ordquiz er under utvikling på NHI.no. De deles inn i fire kategorier. Den første kategorien – nivå enkel – er ferdigstilt. Quiz om middels vanskelige ord er omtrent på størrelse med den enkle, men der gjenstår fortsatt over halvparten av ordene som er tenkt lagt til. De to siste quiz-nivåene (vanskelig og ekspert) er påbegynt.

Ordquiz: nivå enkel

Denne kategorien tar for seg ord som er hyppig brukt i medisinsk sammenheng, men som ofte også inngår i dagligtale. Her vil du finne velkjente ord, men som kanskje brukes i en litt annen (men ofte beslektet) sammenheng i medisinen. Noen utfordringer finnes også her, men de fleste ordene vil være velkjente – særlig for de som jobber med helse.

Ordquiz: middels nivå

Her finner man ord som brukes ganske hyppig av helsearbeidere, men som vil være mindre kjent for de som ikke tilhører denne gruppen. Tanken er at denne kategorien skal kunne by på utfordringer selv for de som jobber i helsevesenet. Medisinen har blitt så detaljert at ulike fagfelt innen helse har utviklet sine egne "stammespåk" (noen områder av medisinen bruker enkelte ord så hyppig at de virker banale, mens de samme ordene vil være fremmed for for de som jobber med et annet felt av medisinen - og motsatt). Her tror vi de som jobber med helse kan finne både trivielle og utfordrende ord.

Ordquiz: nivå vanskelig

Denne kategorien er for spesielt interesserte. Her finner man ord som kan være nyttig om man diskuterer diagnoser, og samtalen behøver ord som er svært entydige og spissformulerte. Slike ord må brukes med omhu (nyttig å kunne, farlig å bruke). Bruk av ord som ekskluderer andre fra å delta i samtalen kan lett forårsake en mindre verdifull samtale for alle parter. For en medisinstudent er dette ord som det kan være nyttig å bli kjent med i studietiden, men som man bør unngå å bruke i arbeidslivet.

Diagnosequiz: ekspert

Dette er egentlig navn på sykdommer, og man skal velge alternativet som samsvarer med tilstanden. Tre svar vil være feil, riktig svar er en korrekt påstand om lidelsen. Siden det er tenkt å være et spørsmål til alle lidelser med eget dokument i NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok) vil det også være sprørsmål knyttet til små og sjeldne tilstander. Det er umulig å holde styr på alt, men heldigvis kan det være hjelp i å sile ut påstander som åpenbart er feil...

Hvorfor?

Felles forståelse
Felles forståelse er viktig for en god dialog

Formålet med ordquizene er å være både lek (litt tidsnød og stress kan få de fleste av oss til å bomme på selv opplagte spørsmål), men forhåpentlig også en hjelp for de som ønsker å sette seg inn i språket til helse-klanen.

En felles forståelse er viktig for en god dialog, og mer informasjon er blant de ting som etterspørres hyppigst fra helsevesenet. Vi håper quizene kan bidra til at forståelsen mellom helsevesen og pasienter blir litt bedre, og informasjonsflyten strømmer lettere. 

Hvordan?

Quizene er også inndelt i både fire store konkurranse-quizer med alle ord i hver kategori, samt i mindre porsjoner i form av quizer på ca 20-30 ord. I de store quizene er tidspresset mye større, mens porsjonsquizene er mer egnet for øvelse og læring.

Vi hører gjerne innspill om hvordan dette kan gjøres enda bedre, ev. feil eller mangler, det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før quizene er fullført!

Lykke til!

Lenkesamling

Konkurransequiz: nivå enkel

Konkurransequiz: middels nivå

Konkurransequiz: vanskelig nivå

Konkurransequiz: diagnoser (ekspert)