Nyhetsartikkel

Øyedråper mot alderslangsynthet

Høsten 2021 kom øyedråper på det amerikanske markedet som skal behandle alderslangsynthet.

Øyedråpene, som har fått navnet Vuity, ble godkjent av amerikanske FDA (Food and Drug Administration) i oktober 2021.

Behandlingen er en dråpe på hvert øye og virker etter omtrent 15 minutter. Da gir det skarpere nærsyn i seks til ti timer.

Alderslangsynthet

Presbyopi – alderslangsynthet, reduserer øyets evne til å fokusere på nært hold. Årsaken til presbyopi er at linsen kontinuerlig vokser litt langs ytter-randen. Dette fører til at fibrene som strammer og slakker linsen blir kortere og derved svekkes. Den blir mindre elastisk - noe som fører til at linsen mister evnen til å endre sin krumning (akkomodere) som er nødvendig for at vi kan se skarpt både på nært hold og på avstand. Dette påvirker særlig nære aktiviteter som lesing, skriving, bruk av smarttelefon, og aktiviteter med litt mer avstand – det mellomlange synet som brukes når vi anvender PC eller driver med matlaging.

Vanlig behandling av alderslangsynthet er bruk av briller, linser og kirurgi.

De aktuelle øyedråpene (pilokarpin) utnytter øyets naturlige evne til å redusere pupillestørrelsen. Når pupillens størrelse reduseres, utvides dybdeskarpheten eller dybden av fokus. Det lar deg fokusere på forskjellige områder naturlig. Effekten er den samme som gjør det mulig for personer med presbyopi å kunne lese tekst i god belysning - også da blir pupillen mindre.

Les også: Synet

Vet ikke om det kommer i salg i Norge

Øyedråpene fungerer best for aldersgruppen 40-55 år. Bivirkninger som ble oppdaget i en tremåneders studie inkluderte hodepine og røde øyne.

Det påpekes at Vuity ikke er en kur. Effekten går ut etter noen timer. Det advares mot å bruke øyedråpene når man kjører i mørket eller utfører andre aktiviteter i dårlige lysforhold. Øyedråpene kan også gi midlertidige utfordringer knyttet til justering av fokus mellom objekter på kort og lang avstand. Studier viser at øyedråpene ikke påvirker avstandssynet.

Vuity selges av legemiddelfirmaet Abbvie. Abbvie sier til NHI.no at de foreløpig ikke vet om de kommer til å lansere Vuity på det norske markedet.

Les også: Hva kan årsaken være? Synstap eller synsreduksjon

Best effekt etter en time

En studie som ble publisert i JAMA Opthalmology har sett på effekten av øyedråpene. Funnene i studien viser at øyedråpene var trygge og effektive i de 30 dagene studien varte. Det forbedret nærsynet og det mellomlange synet i opptil ti timer etter at øyedråpene ble brukt.

Deltagerne var 323 personer i alderen 40–55 år med aldersrelatert synssvekkelse.

Studien var randomisert, kontrollert og dobbeltblindet. Den fant at øyedråpene hadde best effekt etter en time.

Flere av forfatterne av denne studien var tilknyttet legemiddelselskapet som selger produktet (Abbvie).

Les også: Slik tar du vare på øynene dine

Usikker effekt

En annen studie, også denne fra mars 2022, skriver i innledningen at legemiddelbehandling av alderslangsynthet kan være et alternativ for de som ikke vil bruke briller. Metoden er enkel og har lav risiko for uopprettelige bivirkninger.

Effekten er midlertidig og har milde bivirkninger som hodepine og nedsatt syn om natten.

Man vet ikke noe om sikkerhet eller effekt ved langtidsbruk.

Foreløpige resultat om effekten av slik behandling er uavklart, skriver de.

FDA-godkjenningen av øyedråper til behandling av alderslangsynthet, kan være en viktig milepæl for data fra den virkelige verden ved undersøkelser av medisinsk behandling av alderslangsynthet, skriver de.

Kilder

Referanser

  1. CBS News: New FDA-approved eye drops could replace reading glasses for millions: "It´s definately a life changer" Desember 2021. nhi.no
  2. Waring GO, Price FW, Wirta D, et al.. Safety and efficacy of AGN-190584 in individuals with presbyopia: The gemini 1 Phase 3 Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmology 2022. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  3. Grzybowski A, Ruamviboonsuk V. Pharmacological Treatment in Presbyopia. J Clin Med 2022. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov