Informasjon

Inneklima - ozon

Ozongass i inneluft skriver seg i hovedsak fra uteluften. Nivåene i innelufta vil i de fleste tilfeller være klart lavere enn ute, da ozon reagerer raskt med kjemiske forbindelser innendørs. Laserskrivere og noen typer kopimaskiner kan imidlertid være kilder til ozon innendørs.

Helseeffekter

Innånding av høye ozonnivåer kan føre til redusert lungefunksjon samt irritasjons- og betennelsesreaksjoner i luftveiene.

Tiltak

Nivåene innendørs er som regel mye lavere enn utendørs. Høye konsentrasjoner vil bare forekomme i en begrenset sone rundt utslippskilder og i et begrenset tidsrom, siden ozon så lett reagerer med andre stoffer. Derfor vil det være forbundet med store tekniske problemer å måle ozonnivåer innendørs.

Maskiner som kan frigi ozon, og som er mye brukt, bør plasseres i egne rom med egen ventilasjon.

Kilder

Referanser