Informasjon

Inneklima - ozon

Ozongass i inneluft skriver seg i hovedsak fra uteluften. Nivåene i innelufta vil i de fleste tilfeller være klart lavere enn ute, da ozon reagerer raskt med kjemiske forbindelser innendørs. Laserskrivere og noen typer kopimaskiner kan imidlertid være kilder til ozon innendørs.

Det er vanskelig å måle ozon innendørs.

Helseeffekter

Innånding av høye ozonnivåer kan føre til redusert lungefunksjon samt irritasjons- og betennelsesreaksjoner i luftveiene.

Tiltak

Nivåene innendørs er som regel mye lavere enn utendørs. Høye konsentrasjoner vil bare forekomme i en begrenset sone rundt utslippskilder og i et begrenset tidsrom, siden ozon så lett reagerer med andre stoffer. Derfor vil det være forbundet med store tekniske problemer å måle ozonnivåer innendørs.

Maskiner som kan frigi ozon, og som er mye brukt, bør plasseres i egne rom med egen ventilasjon.

Kilder

Referanser

 
  • Folkehelseinstituttet. Godt inneklima. http://www.fhi.no/artikler/?id=41236. Sist oppdatert 09.02.2016.