Informasjon

Mange får komplikasjoner ved kroppspiercing

Komplikasjoner er vanlig ved piercing. Risikoen er størst ved piercing i tungen.

Temaside om Korona

Ifølge en artikkel som ble publisert i British Medical Journal (BMJ) i juni 20081, er kroppspiercing vanlig blant voksne i England - særlig blant unge kvinner. Nesten halvparten av kvinner i aldersgruppen 16-24 år har eller har hatt piercing.

Det er også nokså vanlig at det oppstår komplikasjoner i forbindelse med piercingene, og ofte får de behov for hjelp fra helsepersonell. Selv om alvorlige komplikasjoner som krever sykehusinnleggelse, virker uvanlig, kan det at piercing er så populært og utbredt, føre til at slike komplikasjoner kan bli en betydelig byrde på helsetjenesten.

Flest piercinger i navlen

Totalt deltok 10 503 personer som var over 16 år, i studien - der forfatterne har valgt å fokusere på andre kroppspiercinger enn de som blir tatt i øreflippen. Omtrent 10 prosent av de som deltok i undersøkelsen, oppga at de hadde eller hadde hatt kroppspiercing. I alle aldersgrupper var piercing vanligere blant kvinner enn blant menn. Nesten tre ganger så mange kvinner som menn hadde eller hadde hatt piercing. I aldersgruppen 16-24 år oppga nesten halvparten av kvinnene at de hadde eller hadde hatt piercing.

Av de totalt 1934 piercingene som ble registrert i undersøkelsen, var 33 prosent i navlen, 19 prosent i nesen, 13 prosent i øret (ikke øreflippen), 9 prosent i tungen, 9 prosent i brystvorten, 8 prosent i øyebrynet, 4 prosent i leppen, 2 prosent i kjønnsorganet og 3 prosent i andre kroppsdeler.

Hos kvinner var navlepiercing vanligst, fulgt av piercing i nesen, øret, tungen, øyebrynet og leppen. Hos menn var piercing i brystvorten vanligst, fulgt av piercing i øyebryn, øre, tunge, nese, lepper og kjønnsorgan.

Halvparten av de som piercet tungen opplevde komplikasjoner

Fire av fem piercinger var utført hos "spesialist" i piercing, men hele ni prosent av piercingene som ble foretatt i tungen, var ikke utført av en med erfaring i dette.

Det ble rapportert om komplikasjoner i forbindelse med 28 prosent av de ulike piercingene. De vanligste problemene var i følge undersøkelsen hevelser, infeksjoner og blødninger. Det ble rapportert om flest problemer med tungepiercing - 50% av de som hadde slik piercing, opplevde komplikasjoner. Deretter fulgte piercinger i kjønnsorganet - der 45% opplevde komplikasjoner, mens 38 prosent av de med piercing i brystvortene opplevde komplikasjoner. Det ble oftest søkt hjelp hos helsetjenesten i forbindelse med komplikasjoner ved piercing i kjønnsorganet (45%), fulgt av komplikasjoner ved piercing i brystvorten (25%) og tungen (24%). Det var større sannsynlighet for å utvikle komplikasjoner i forbindelse med piercinger som ble utført av en som ikke var spesialist. Det samme gjelder alvorlige komplikasjoner. Nesten en av hver 100. piercing resulterte i sykehusinnleggelse.

To dødsfall i Norge etter piercing i tungen

Selv om de fleste problemer med piercinger er små og selvbegrensende, er noen komplikasjoner alvorlige, og de kan til og med være dødelige, skriver forfatterne. De påpeker at det er nødvendig med mer forskning på området for å avgjøre hvilke faktorer som øker risikoen for komplikasjoner, slik at denne informasjonen kan bli brukt til å øke oppmerksomheten om problemet hos de som foretar piercinger, kundene deres, helsetjenesten, og for å forbedre tryggheten ved kroppspiercinger.

I følge en artikkel som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening i april 20042, er ikke alltid den hygieniske standarden ved klinikkene der piercinger blir utført, god nok. Dette har ført til to dødsfall i Norge, hvor begge hadde tatt piercing i tungen. Det ene dødsfallet var en gutt som fikk streptokokkinfeksjon etter piercingen, mens det andre dødsfallet var en jente som ble kvalt av hevelsen i tungen etter piercingen.

Stilles få krav til piercing-utøverne

En amerikanske studie har vist at hele 45 prosent av de som får en piercing, opplever å få hudinfeksjoner, men bare 13 prosent oppsøker helsetjenesten i den forbindelse.

Forfatterne bak artikkelen i Tidsskriftet påpeker at det er satt få begrensninger for virksomheter som utfører piercing, utover generelle hygieniske krav. "Til tross for at aktiviteten spesielt innenfor visse piercingformer klart grenser mot kirurgiske inngrep, og at faren for infeksjoner er stor, blir det ikke stilt kompetanse- eller kunnskapskrav til utøverne", skriver de.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Bone A, Ncube F, Nichols T, Noah ND. Body piercing in England: a survey of piercing at sites other than earlobe. BMJ 2008; 336: 1426-8.
  2. L Vik. H Breidablik. T Ekeland. E Meland. Kroppsdekorering, helse og identitetsutvikling. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 960-2.