Nyhetsartikkel

Prehabilitering - å forberede seg selv på en pandemi

Temaside om Korona

Eldre størst effekt

Hvis man ser på prehabilitering i forbindelse med kirurgiske operasjoner, er det en kombinasjon av trening, ernæring, røykeslutt og stressreduksjon som ser ut til å fungere best. Mye forskning viser at muskelsvinn og nedgang i kondisjon skjer fort hvis man slutter å være fysisk aktiv - som ved sengeleie.

Silver skriver at små forandringer i kondisjon kan ha stor innvirkning på pasienter som er medisinsk skrøpelige, inkludert eldre pasienter med flere sykdommer samtidig. 

I en rapport fra 2019 i tidsskriftet Current Opinion in Anesthesiology heter det: "Å identifisere høyrisikopasienter på et tidligst mulig stadium og øke deres fysiologiske reserve før operasjonen, er en lovende tilnærming som ser ut til å resultere i bemerkelsesverdige forbedringer for eldre pasienter."

Dermed er det et viktig mål å oppmuntre folk til fysisk aktivitet nå under tiden med isolasjon - for unngå å miste muskelstyrke og redusere kondisjon.

Og så litt om kostholdet: 

Ernæring spiller en viktig, men ofte undervurdert rolle i prehabilitering, skriver Silver.

Mange studier viser en positiv sammenheng mellom forbedret glykemisk kontroll og mindre infeksjon etter operasjoner hos personer med diabetes. 

Les også: Kost og forebyggende sykdom

Glykemisk kontroll står derfor sentralt i forbindelse med prehabilitering. Medisinsk råd og kunnskap om røykeslutt og det å redusere stress er også viktige.  

Til sammen vil alt dette kunne optimalisere helsen under en pandemi, mener hun. 

Les også: Sunt kosthold

Forrige side Neste side