Informasjon

Rastløse bein - underdiagnostisert og ubehandlet

Ifølge en artikkel i British Medical Journal er rastløse bein en tilstand som er underdiagnosert og dermed også ofte ubehandlet, selv om det finnes behandling for det.

Ferske fremskritt vedrørende underliggende sykdomsmekanismer og nye behandlingsmetoder synes ikke å være vidt kjent, skriver forfatterne av artikkelen1.

Rastløse ben oppstår hos 10-15 prosent av hvite voksne, litt oftere hos kvinner enn hos menn. Syndromet kjennetegnes ved en ubehagelig, kriblende følelse i leggene, og en uimotståelig trang til å røre på beina. Å bevege beina gir en midlertidig bedring.

En fjerdedel har jernmangel

Omtrent en fjerdedel av de som lider av rastløse bein, har jernmangel. Mangelen på jern er proporsjonal med alvorligheten av symptomene.

Ett viktig første skritt i behandlingen av sykdommen, er å påvise sykdommen, skriver artikkelforfatterne. Deretter bør man undersøke jernstatusen og behandle dersom det foreligger jernmangel. Koffein kan forverre symptomene og bør unngåes - spesielt om kvelden.

Vurder medikamenter i samråd med legen

Har du særlig plagsomme symptomer eller søvnproblemer, finnes det medikamenter du kan bruke. Men disse medikamentene er ikke uten bivirkninger, dermed er eventuell bruk av disse noe hver enkelt må vurdere sammen med legen sin.

De som er plaget med rastløse bein under svangerskapet, bør unngå alle medikamenter. Men dersom det her er en sammenheng mellom lav jernstatus eller folatmangel, bør dette behandles.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Medcalf P, Bhatia KP. Restless legs syndrome. BMJ 2006; 333: 457-8.