Nyhetsartikkel

Reparerte avskåret ryggmarg

Forskerne kuttet ryggmargen på rottene i studien, for så å lime den sammen igjen. Etter noen uker hadde rottene gjenvunnet gangfunksjon og bevegelse. De samme forskerne har tidligere transplantert blant annet musehoder til rotter.

Det høres ut som science fiction, men den italienske forskeren Sergio Canovero og hans team har gjennomført tranplantasjon av rottehoder.

Vellykket reparasjon av avskåret ryggmarg

De skriver at de har gjennomført en vellykket reparasjon av avskåret ryggmarg hos rotter, og at utfallet åpner veien til behandling av ryggmargsskader. Dette ifølge en artikkel publisert i CNS Neuroscience and Therapeutics1.

For å gjennomføre en vellykket hodetransplantasjon kreves blant annet muligheten til å kontrollere langtids immunavstøtning og unngåelse av iskemiske hendelser (utilstrekkelig blodtilførsel) i løpet av transplantasjonsfasen. 

Gjenvant funksjon

I den aktuelle studien hadde femten rotter fått en del av ryggmargen helt kuttet av ved T10. Disse ble tilfeldig fordelt (randomisert) i to grupper. Ni av rottene var i intervensjonsgruppen, mens seks av rottene var i kontrollgruppen. Kontrollgruppen fikk saltvann, mens de i intervensjonsgruppen fikk "polyethylene glycol glue" som utgjør basen for transplantasjonsprosedyren. Etter fire uker gjenvant behandlingsgruppen gangfunksjon og evne til bevegelse. Det gjorde ingen av rottene i kontrollgruppen. Bilder viste at bruddflaten i ryggmargen forsvant blant rottene i intervensjonsgruppen, mens det fortsatt var tilstede hos kontrollgruppen.

Åpner for nye muligheter

Forfatterne skriver at de i eksperimentet for første gang viser i en tilstrekkelig sterk studie at lammelsen som er knyttet til en fullstendig overskjæring av ryggmargen, kan reverseres. Hvilket gir forhåpninger om en mulig behandling ved tverrsnittsskader på ryggmargen i fremtiden. 

Planlegger hodetransplantasjon på mennesker

Canovero har planer om å gjennomføre en hodetransplantasjon på mennesker i løpet av 2017. Da han uttalte dette for første gang for to år siden, fikk han mye oppmerksomhet i aviser i mange av verdens land. Til tross for tallrike både etiske og vitenskaplige utfordringer, ser han ut til å jobbe videre mot dette.

Ifølge Business Insider1 utførte han i 2016 en lignende studie, en såkalt "proof of concept" prosedyre hvor han kuttet ryggraden til en hund for så å feste/koble den til igjen. Dette er et av de store hindrene for å fullføre en hodetransplantasjon hos mennesker. Siden har han også publisert en annen studie, som beskriver hvordan han og en annen kirurg, Xiaoping Ren, festet hodet til en mus på kroppen til en rotte. Teamet gjentok prosedyren hos flere andre dyr, og skapte en rekke to-hodede rotter.

De fleste av dyrene i studiene som Business Insider omtaler, levde kun i få dager etter prosedyren. De tohodede rottene levde i 36 timer, og Canavero har ikke gitt noen detaljer om hunden. 

Svært mange er skeptiske til Canaveros planer av vitenskaplige og etiske årsaker2.

 

Kilder

Referanser

  1. Brodwin E, Business Insider Nordic: An outlandish surgeon who aims to perform the first head transplant just gave a rat a second head. nordic.businessinsider.com
  2. Sainato M, Observer: Dr. Frankenstein’ Surgeon Wants to Perform World’s First Head Transplant in December observer.com
  3. Ren S, Liu ZH, Wu Q, Fu K, Wu J, Hou LT, Li M, Zhao X, Miao Q, Zhao YL, Wang SY, Xue Y, Xue Z, Guo YS, Canavero S, Ren XP. Polyethylene glycol-induced motor recovery after total spinal transection in rats. CNS Neuroscience & Therapeutics 2017. onlinelibrary.wiley.com