Nyhetsartikkel

-Rike land må gjøre mer

Over 200 helsetidsskrift har gått sammen om å publisere en leder der de ber verdens ledere om å iverksette akutte tiltak for å begrense global oppvarming, stoppe ødeleggelsen av naturen, og beskytte folkehelsen.

Forfatterne mener at nåværende mål om å begrense utslipp ikke er nok og mangler troverdige korttids- og langtidsplaner.

Lederartikkelen er publisert i ledende helsetidsskrift i verden. Det inkluderer blant annet British Medical Journal, Lancet, New England Journal of Medicine, East African Medical Journal, The Chinese Science Bulletin, National Medical Journal of India og Medical Journal of Australia.

Aldri før har så mange tidsskrift samarbeidet om å dele det samme budskapet, med utgangspunkt i alvorlighetsgraden av klimaendringene verden nå står overfor, ifølge BMJ Newsroom1.

Les også: Klimaendringer vil gi større helseproblemer enn tobakk

Oppfordrer myndigheter til å gripe inn

I flere tiår har helsepersonell og medisinske tidsskrift advart mot den alvorlige og voksende innvirkningen klimaendringer og naturødeleggelser har på helsen. Særlig rammes de mest sårbare - inkludert barn og eldre, etniske minoriteter, fattige lokalsamfunn, og de med underliggende helseproblemer.

Lederartikkelen oppfordrer myndighetene til å gripe inn for å endre samfunn og økonomier, for eksempel ved å redesigne transportsystemer, byer, produksjon og distribusjon av mat, finansielle investeringer og helsesystem.

Dette vil kreve betydelige investeringer, men ha store positive effekter på helse og økonomi, minske luftforurensning, øke fysisk aktivitet, bedre boforhold og bedre kosthold, skriver de.

Les også: Klimaendringer - et folkehelseproblem

Den neste, mye dødeligere krisen

Det er avgjørende for samarbeidet at rike land gjør mer. Særlig land som har uforholdsmessig stor skyld i klimakrisen, må gjøre mer for å støtte land med lav og middels inntekt i å bygge renere, sunnere og mer motstandsdyktige samfunn, skriver de.

- Helsepersonell har vært i frontlinjen ved covid-19 krisen, og står sammen om å advare om at en økning på mer enn 1.5 grader og å tillate å fortsette å ødelegge naturen, vil føre til den neste, mye dødeligere krisen. Rikere land må handle raskt og gjøre mer for å støtte de landene som allerede lider på grunn av høyere temperaturer. 2021 må bli det året verden endrer kurs. Helsen vår avhenger av det, skriver Dr. Fiona Godlee, som er sjefsredaktør i BMJ og en av forfatterne av lederartikkelen.

Les også: Helsefarer ved luftforurensning

Kilder

Referanser

  1. BMJ Newsroom: Over 200 health journals call on world leaders to address “catastrophic harm to health” from climate change www.bmj.com