Nyhetsartikkel

Risiko for demens og stillesitting: Hva du gjør har betydning

- Det er ikke stillesittingen i seg selv, men hva du gjør mens du sitter stille, som har betydning for risiko for utvikling av demens.

Det sier Daniel Raichlen, hovedforfatter av en studie om stillesitting og demens, i en pressemelding som ble publisert på nettsidene til University of South California i august 2022.

Forskerne har sett på sammenhengen mellom stillesittende atferd og demens.

Lavere risiko ved lesing og PC-bruk

Eldre over 60 år som sitter stille i lange perioder, kan ha økt risiko for å utvikle demens. Men de som er aktive mens de sitter stille, altså de som leser eller bruker PC, hadde lavere risiko.

Den aktuelle studien ble publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) i august 20221.

Studien viste at forbindelsen mellom stillesitting og risiko for demens vedble, selv hos deltagere som var fysisk aktive.

- Vi vet fra før av at TV-titting involverer lave nivå av muskelenergi og energiforbruk sammenlignet med bruk av PC eller lesing. Selv om forskning har vist at å sitte uavbrutt i lange perioder er forbundet med redusert blodgjennomstrømming til hjernen, kan den relativt større intellektuelle stimulien man får ved bruk av PC, motvirke den negative effekten av å sitte stille, sier Raichlen.

Les også: Demens - tiltak for å minske risikoen

Gjaldt også fysisk aktive

Forskerne hentet data fra UK Biobank, en database med mer enn 500 000 deltagere. Mer enn 145 000 av deltagerne var 60 år eller eldre. Ingen hadde en demensdiagnose ved starten av prosjektet. Deltagerne svarte på spørreskjema om stillesittende atferd i perioden 2006-2010.

Ved oppfølging 12 år senere fant forskerne at 3507 av deltagerne hadde utviklet demens. Forskerne justerte for faktorer som kunne spille inn på resultatet. Deriblant alder, kjønn, etnisitet, arbeidsforhold, og livstilsfaktorer som røyking, alkoholforbruk, aktivitetsnivå, søvnvarighet og sosial aktivitet.

Resultatene var fortsatt de samme etter at forskerne tok høyde for fysisk aktivitetsnivå. Selv hos de som var svært aktive, var tid tilbragt foran TV-en forbundet med økt risiko for demens. Fritid foran PC-en var forbundet med redusert risiko for demens.

Les også: Langvarig TV-titting øker risikoen for blodpropp

Mental aktivitet er viktig

- Vi vet at fysisk aktivitet er bra for hjernehelsen. Mange av oss tenker at om vi bare er aktive nok på dagtid, kan vi motvirke de negative effektene av å sitte stille, sier Gene Alexander, en annen av forfatterne.

Funnene antyder at hvordan hjernen påvirkes av stillesitting på fritiden, er atskilt fra hvor fysisk aktive vi er. Å være mer mentalt aktiv, som når vi bruker PC, kan være nøkkelen til å motvirke økt risiko for demens som er relatert til mer passiv atferd, som å se på TV.

- Hva vi gjør mens vi sitter stille, spiller en rolle. Denne kunnskapen er kritisk når det gjelder å utforme målrettede folkehelsetiltak for å redusere risikoen for tap av celler i sentralnervesystemet, sier Raichlen.

Kilder

Referanser

  1. Raichlen DA, Klimentidis YC, Sayre MK, Alexander GE. Leisure-time sedentary behaviors are differentially associated with all-cause dementia regardless of engagement in physical activity. PNAS 2022. www.pnas.org
  2. University of South California: What older adults do while they sit affects dementia risk, study indicates news.usc.edu