Nyhetsartikkel

Risiko for føflekkreft hos piloter og kabinansatte

Piloter og kabinansatte har omtrent dobbelt så høy forekomst av føflekkkreft (melanom) som den øvrige befolkningen.

Dette ifølge en metaanalyse som ble publisert i JAMA Dermatology i januar 20151.

Forfatterne har gått igjennom studier fra 1966 til og med oktober 2013, hvor de inkluderte 19 studier med over 260.000 deltagere. Blant studiens begrensninger er at de inkluderte studiene var observasjonsstudier og for det meste retrospektive studier.

Utsatt for høyere strålingsnivå

Denne gruppen blir utsatt for høyere nivå av kosmisk- og UV-stråling enn resten av befolkningen, men tidligere har ikke risikoen deres for å utvikle melanom vært undersøkt, skriver forfatterne i innledningen til artikkelen.

Mengden kosmisk stråling som disse yrkesgruppene blir utsatt for, har blitt undersøkt i mange studier, og det er alltid funnet å være under tillatt dosemengde. På den annen side er det godt dokumentert at UVA-stråling øker risikoen for melanom. Frontrutene og kabinvinduene i fly ser ut til å gi minimal blokkering av UVA-stråling, og det er kjent at for hver ekstra 900 høydemeter over havet, er det en 15 prosents økning i intensiteten til UV-strålingen. Ved 9000 meters høyde, som er vanlig høyde for kommersiell flygning, er dermed UV-nivået dobbelt så høyt som det er på bakkenivå. Disse nivåene er i tillegg enda høyere når de flyr over tykke skylag og snødekkede områder, som kan reflektere opptil 85 prosent av UV-strålingen. Derfor er den samlede UV-strålingen som piloter og kabinansatte blir utsatt for, bekymringsfull, og den høyere risikoen for melanom som er funnet i denne metaanalysen, kan skyldes større yrkesrelatert eksponering for UVA-stråler, skriver forfatterne.

Stor betydning

Samtidig påpeker de at det kan hende at denne forhøyede risikoen ikke er yrkesrelatert, men skyldes feilkilder i studiedesignet. Men, skriver de, en større observasjonsstudie fant ingen større forskjeller i forekomst av risikofaktorer, så som solbrenthet, bruk av solarium, bruk av solkrem, eller andel solrike ferier når de sammenlignet piloter og kabinansatte med den generelle befolkningen. At det i flere studier er funnet en sammenheng mellom økt risiko for melanom med økt antall timer i luften, taler også for at det kan være yrkesrelatert.

Forfatterne konkluderer med at resultatene av metaanalysen indikerer at piloter og kabinansatte har økt forekomst av melanom sammenlignet med resten av befolkningen. Dette har stor betydning for helsen til og muligheten til å beskytte denne gruppen.

Kilder

Referanser

  1. Sanlorenzo M, Wehner RM, Linos E, et al.. The Risk of Melanoma in Airline Pilots and Cabin Crew. JAMA Dermatology 2015; 151 (1): 51-58. archderm.jamanetwork.com