Nyhetsartikkel

Risiko for hjerteinfarkt er høyest på julaften

En svensk undersøkelse viser at risikoen for å få hjerteinfarkt øker på julaften.

Temaside om Korona

Studien, som er utført ved Lund universitet, viser at risikoen for å få hjerteinfarkt på julaften var 37 prosent høyere enn i kontrollperioden.

Forskerne undersøkte data fra over 280 000 personer som ble innlagt på sykehus i Sverige på grunn av hjerteinfarkt mellom 1998 og 2013. De fant ut hvor mange hjerteinfarkt som skjedde på julaften sammenlignet med ukene før og etter ferien.

- Den samlede risikoen for jul og nyttår var 15 prosent høyere enn en vanlig desemberdag, sier David Erlinge til Videnskab.dk. Han er professor i kardiologi ved Skånes Universitetssykehus.

Studien publisert i BMJs julespesial i 2018.

Mat og stress

Tidspunktet for den økte risikoen for hjerteinfarkt er altså klokka 22 på julaften. Dette skiller seg ut fra mønsteret som er vanlig ellers i året - da er risikoen størst om morgenen.

- Det kan bety at stress og mat i løpet av dagen trigger hjerteinfarktet, sier Erlinge. 

Men han presiserer at det er mennesker over 75 år, diabetespasienter eller folk som tidligere har hatt hjertesykdom som er mer utsatt for den høyere risikoen i jula. Han sier også at dette er en gruppe som med fordel kan ta det med ro og huske sine hjertemedisiner.

Mye fet mat og inntak av alkohol kan altså være med på å trigge risikoen for et hjerteinfarkt, men forskerne mener det også kan være en følelsesmessig side ved saken:

- Mange mekanismer kan være involvert, også opplevelser av angst, tristhet, sorg og stress, sier Erlinge.

Hans Erik Bøtker er professor ved Aarhus Universitet. Han sier til Videnskab.dk at den BMJ-publiserte studien er godt gjennomført med et statistisk solid grunnlag som beskriver at det er en tidsmessig sammenheng mellom risiko for hjerteinfarkt og julehøytiden. 

Fotballkamp og aksjemarked

Forfatterne bak studien skriver at i vestlige land har hjertedødelighet og sykehusinnleggelser på grunn av hjerteinfarkt tradisjonelt hatt en økning rundt jul og nyttår. 

Risikoen for hjerteinfarkt har også vært knyttet til fotballkamper, orkaner og uroligheter i aksjemarkedet.

Det er derfor antatt at faktorer som er forbundet med følelsesmessig stress, fysisk aktivitet og livsstilsendringer, kan påvirke risikoen for hjerteinfarkt.

Idrettsarrangementer var ikke forbundet med høyere risiko for hjerteinfarkt.