Nyhetsartikkel

Risikoen for nye TIA og hjerneslag er redusert

Risikoen for å få et hjerneslag eller akutt koronarsykdom innen tre måneder etter et drypp (TIA) eller mindre infarkt i hjernen er blitt betydelig lavere på grunn av rask utredning og behandling.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det viser en ny studie publisert i New England Journal of Medicine.

Hjerneslag er plutselig innsettende tap av kroppsfunksjoner på grunn av forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon. Hjerneblødning er årsak til 10-15 prosent av tilfellene, mens blodpropp i blodårer i hjernen (trombose) er årsaken til 80-85 prosent av tilfellene. Går symptomene tilbake i løpet av 24 timer, kaller vi det transitorisk iskemisk atakk, TIA - på norsk brukes ofte betegnelsen "drypp". De fleste TIA varer under en time. Typisk for TIA og hjerneslag er at symptomene kommer uventet og raskt.

Tidligere forskning har vist at risikoen for å få en ny hjertekarhendelse, et hjerneslag eller et hjerteinfarkt, innen tre måneder etter en episode med TIA eller mindre hjerneslag, er stor. Risikoen i tidligere studier har ligget i området 12 til 20 prosent.

De siste 10-årene har man satset mye på å gi pasientene med TIA en omfattende og rask utredning for om mulig å påvise underliggende faktorer som gir økt risiko for nye TIA, hjerneslag eller hjerteinfarkt. Dette innebærer at TIA-pasienter, som ofte ikke blir innlagt akutt, får tilbud om grundig utredning innen 1-2 døgn. Utredningen består av MR av hjernen, ultralyd av halskar, EKG og ev. ultralyd av hjerte, og måling av blodsukker og kolesterol. Dette fører til rask start av behandling. Den aktuelle studien har sett på hvordan det går med pasientene som får denne grundige og raske utredningen.

Forskerne bak studien har undersøkt 5000 pasienter fra 21 ulike land. Alle deltakerne i studien var rammet av TIA eller et mindre hjerneslag mindre enn 7 dager før de ble utredet. De som deltok i studien, startet straks medisinsk behandling, avhengig av hva som ble påvist ved utredningen.

"Vi observerte en lavere risiko for kardiovaskulære hendelser etter TIA enn tidligere rapportert", skriver forskerne i konklusjonen.

De fant ut at etter tre måneder var risikoen for et nytt slag på 3,7 prosent. Etter sju måneder var risikoen 5,1 prosent.

Risikoen for et nytt tilfelle av TIA eller slag etter 2 dager, 7 dager, 30 dager, 90 dager og 1 år var langt lavere enn det som var funnet i tidligere studier.

Ved TIA og mindre hjerneslag er snarlig hjelp livsviktig. Jo raskere hjelp blir gitt, jo mindre vil skaden kunne bli. Hvert sekund teller. Jo lengre et hjerneslag forblir ubehandlet, jo større skade og funksjonstap. Vellykket behandling avhenger av hvor raskt pasienten kommer under behandling.

Når det gjelder TIA, hvor symptomene ofte går raskt over uten å ha medført varig skade, er ikke utfordringen å stanse den aktuelle episoden, men å starte behandling for å forebygge nye hendelser.

Forskerne skriver i konklusjonen at siden pasientene i dag får en rask utredning og oppstart av medisinsk behandling som kolesterol- og blodtrykk-senkende legemidler, blodfortynnende midler, og ev. operasjon av trange halsblodårer, kan dette være en viktig årsak til at prognosen er blitt betydelig bedret.

Du kan lese hele studien her

Kilder

Referanser

  1. Amarenco P, Lavallee P, et.al. One-Year Risk of Stroke after Transient Ischemic Attack or Minor Stroke. N Engl J Med 2016. DOI:10.1056/NEJMoa1412981 DOI

Tidligere fagmedarbeidere