Nyhetsartikkel

Screening kan redusere risikoen for kreft i tarmen

En engangs screening av tarmen kan redusere risikoen for å utvikle tarmkreft med mer enn en tredjedel.

Det kan spare flere tusen liv.

Dette ifølge en artikkel som ble forhåndspublisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet i slutten av februar 2017.1

Tykktarmskreft og endetarmskreft er den tredje vanligste krefttypen på verdensbasis. Tidligere studier som har sett på effekten av denne type screening, har vart i maksimalt 12 år.

Les også: Tykktarmskreft og endetarmskreft

I den aktuelle studien fulgte forskerne 170 000 mennesker i 17 år. Deltagerne ble inndelt i to grupper. En kontrollgruppe på 112 936 deltagere, og en gruppe på 57098 som ble tilbudt testen. 40621 av disse ble screenet. Gjennomsnittsalderen ved screening var 60 år.

51 prosent av deltagerne var kvinner.

Finner utvekster i tarmveggen

Oversikt tykktarm

Forskerne fant at testen, som undersøker den nedre delen av tykktarmen, sigmoideum, forebygget mer enn halvparten av potensielle tarmkrefttilfeller fra å utvikle seg i det aktuelle området av tarmen.

Testen - sigmoidoskopi, er mer skånsom enn koloskopi fordi bare den nederste delen av tarmen blir undersøkt. I undersøkelsen brukes et lite kamera som er festet på enden av en tynn, fleksibel tube/skop som føres inn gjennom endetarmen. Funnet viser at denne undersøkelsen forebygger 35 prosent av tarmkrefttilfeller totalt, og 40 prosent av dødsfall på grunn av tarmkreft.

Tykktarmsadenom

Årsaken til at denne screeningen er så effektiv, er at den finner utvekster i tarmveggen (adenomer/polypper). Hvis disse polyppene ikke fjernes, kan de utvikle seg til kreftsvulster. Dersom de blir funnet ved undersøkelsen, kan de vanligvis fjernes der og da.

Les også: Polypper i tykktarm og i endetarm

En av hovedforfatterne bak studien sier i en uttalelse til Medical Research Council2 at denne testen gir store fordeler til eldre personer.

Anbefaler tarmscreening i Norge

I Norge har Kreftregisteret et forprosjekt på en masseundersøkelse (screening) mot tarmkreft. Der har 140 000 nordmenn i alderen 50-74 år blitt invitert som deltagere i perioden 2012-2018.3

- Det meste tyder på at vi også i Norge vil få innført nasjonal screening av tarmkreft. I september 2016 tilrådet Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten tarmscreening i Norge4. Nå forbereder Helsedirektoratet en sak som skal inn til vurdering i Departementet om dette. Når det er tatt beslutninger i Nasjonalt råd, blir rådet vanligvis fulgt, sier Thomas de Lange, som leder forprosjektet på masseundersøkelse mot tarmkreft.

Det må også tas stilling til finansiering.

- En masseundersøkelse mot tarmkreft vil koste 150-200 millioner kroner i året. I dag brukes det 1.6 milliarder norske kroner hvert år på behandling av tarmkreft, sier de Lange.

I forprosjektet som de Lange leder, er det brukt to ulike metoder. Den ene er bruk av sigmoidoskopi (samme undersøkelse som studien i The Lancet viser til), den andre er en immunokjemisk test for usynlig blod i avføringen.

- Studien utføres for å avgjøre hvilken av disse screeningmetodene som gir best effekt. Det kan også bli aktuelt å prøve ut koloskopi, som er en undersøkelse av hele tykktarmen, sier de Lange.

Rammer oftest personer over 50 år

Amerikanske CDC anbefaler amerikanere screening dersom de er over 50 år, gjennom kampanjen Screen for Life: National Colorectal Cancer Action Campaign5. I kampanjen skriver de at sykdommen i stor grad kan forebygges ved å starte screening i 50-årene. Risikoen for tykktarmskreft og endetarmskreft øker med alderen. Mer enn 90 prosent av tilfellene oppstår hos personer som er 50 år eller eldre.

I tillegg til screening, anbefaler CDC følgende for å forebygge kolorektal kreft:

  • Fysisk aktivitet
  • Hold en sunn vekt
  • Ikke drikk for mye alkohol
  • Ikke røyk

Kilder

Referanser

  1. Atkin W, Wooldrage K, Parkin M et al. Long term effects of once-only flexible sigmoidoscopy screening after 17 years of follow-up: the UK Flexible Sigmoidoscopy Screening randomised controlled trial. Lancet 2017.www.thelancet.com
  2. Medical Research Council: One-off test cuts bowel cancer risk for at least 17 yearswww.mrc.ac.uk
  3. Kreftregisteret:Screeningprogram mot tarmkreft – forprosjektwww.kreftregisteret.no
  4. Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten: Innføring av et nasjonalt screeningprogram for tykk- og endetarmkreftwww.prioritering.no
  5. CDC:Colorectal Cancer Awarenesswww.cdc.gov