Nyhetsartikkel

Screening kan redusere risikoen for kreft i tarmen

En engangs screening av tarmen kan redusere risikoen for å utvikle tarmkreft med mer enn en tredjedel.

Det kan spare flere tusen liv.

Dette ifølge en artikkel som ble forhåndspublisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet i slutten av februar 2017.1

Tykktarmskreft og endetarmskreft er den tredje vanligste krefttypen på verdensbasis. Tidligere studier som har sett på effekten av denne type screening, har vart i maksimalt 12 år.

Les også: Tykktarmskreft og endetarmskreft

I den aktuelle studien fulgte forskerne 170 000 mennesker i 17 år. Deltagerne ble inndelt i to grupper. En kontrollgruppe på 112 936 deltagere, og en gruppe på 57098 som ble tilbudt testen. 40621 av disse ble screenet. Gjennomsnittsalderen ved screening var 60 år.

51 prosent av deltagerne var kvinner.

Finner utvekster i tarmveggen

Oversikt tykktarm

Forskerne fant at testen, som undersøker den nedre delen av tykktarmen, sigmoideum, forebygget mer enn halvparten av potensielle tarmkrefttilfeller fra å utvikle seg i det aktuelle området av tarmen.

Testen - sigmoidoskopi, er mer skånsom enn koloskopi fordi bare den nederste delen av tarmen blir undersøkt. I undersøkelsen brukes et lite kamera som er festet på enden av en tynn, fleksibel tube/skop som føres inn gjennom endetarmen. Funnet viser at denne undersøkelsen forebygger 35 prosent av tarmkrefttilfeller totalt, og 40 prosent av dødsfall på grunn av tarmkreft.

Tykktarmsadenom

Årsaken til at denne screeningen er så effektiv, er at den finner utvekster i tarmveggen (adenomer/polypper). Hvis disse polyppene ikke fjernes, kan de utvikle seg til kreftsvulster. Dersom de blir funnet ved undersøkelsen, kan de vanligvis fjernes der og da.

Les også: Polypper i tykktarm og i endetarm

En av hovedforfatterne bak studien sier i en uttalelse til Medical Research Council2 at denne testen gir store fordeler til eldre personer.

Neste side