Informasjon

Ser ikke sitt eget vektproblem

Det er ikke bare anorektikere som feiltolker det de ser i speilet. Nyere studier viser at stadig flere overvektige har sin variant av dette problemet; de ser ikke sin egen overvekt. Dermed griper de heller ikke fatt i problemet.

I følge en studie som ble publisert i British Medical Journal (BMJ) i juli 2008, har britene endret synet på sin egen vekt i perioden fra 1999-2007. Deltagerne i studien var 853 menn og 944 kvinner som svarte på spørsmål om kropp og vekt i 1999, mens 847 menn og 989 kvinner svarte på tilsvarende spørsmål i 2007.

Deltagerne ble bedt om å oppgi høyde og vekt, og deretter klassifisere kroppen sin på en skala fra veldig undervektig til fet.

Kun 75 prosent av de overvektige klassifiserte sin egen vekt korrekt

Resultatene fra studien viste at deltagernes vekt økte dramatisk i løpet av disse åtte årene. I takt med at vekten økte, endret også deltagerne syn på hva de anså som overvekt.

I 1999 identifiserte 81 prosent av de overvektige deltagerne seg selv som overvektige. I 2007 var det bare 75 prosent av de overvektige som klassifiserte seg selv riktig.

Til tross for at man gjennom helsekampanjer og media forsøker å øke folks bevissthet på hvor viktig det er å holde en sunn vekt, er det et økende antall overvektige som ikke ser at de selv er overvektige. Dermed er det mindre sannsynlig at de føler seg truffet av disse kampanjene - og de mangler motivasjon til å slanke seg, konkluderer forfatterne bak studien. For hvordan skal man få overvektige til å slanke seg, når de selv tror de har en sunn og normal vekt?

Ser heller ikke at barna er overvektige

Tidligere har man sett at særlig unge kvinner har hatt omvendte vrangforestillinger - de har ansett seg selv om overvektige til tross for at de har en normal vekt. Nå er det altså en betydelig andel voksne - særlig menn- som ikke ser at de selv har et vektproblem. Mange foreldre ser heller ikke at barna deres er overvektige.

Den medisinske definisjonen på overvekt er BMI på over 25. Fedme er klassifisert som BMI over 30.

Forfatterne påpeker at et problem som kan være med å bygge opp om vrangsynet, er når media skriver om overvekt og bruker illustrasjonsbilder av mennesker som lider av sykelig fedme. Dette kan gi et folk et inntrykk av at det må en veldig høy vekt til for å bli karakterisert som overvektig. I tillegg har vi blitt vant til å se flere overvektige rundt oss - noe som også kan føre til at vi ikke legger så godt merke til det lenger.

Enkelte kvinner har fått et sunnere syn på egen kropp

I følge forfatterne kan også den økte oppmerksomheten om risikoene ved overvekt ha ført til at enkelte har blitt mer motvillige mot å identifisere seg selv som overvektige. Endel vil ikke bruke betegnelsen overvekt, og velger heller å si at de har kraftig beinbygning eller at de er lubne.

For noen har et endret syn på egen kropp vært positivt; Det er i dag færre normalvektige kvinner som mener at de er overvektige enn det var for noen få år siden.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Johnson F, Cooke L, Croker H, Wardle J. Changing perceptions of weight in Great Britain: comparison of two population surveys.. BMJ 2008; 337: