Intervju

- Skabb må behandles riktig

Forekomsten av skabb øker, og behandlingen er komplisert. - Men hvis du behandler skabb på riktig måte uten å ta snarveier, kan det bekjempes, sier hudlege Emilia Hugdahl.

- Fra 2012 til 2018 har det vært en tredobling i antall skabbkonsultasjoner. Alt tyder på at dette fortsetter å øke, sier Emilia Hugdahl.

Hun er ph.d., spesialist i hud- og veneriske sykdommer på Bryggen Hudlegesenter og overlege ved Hudavdelingen, Haukeland universitetssjukehus.

Behandlingen mot skabb er komplisert og tidkrevende, og den kan bli kostbar. Det verserer utallige historier om fortvilte pasienter som ikke blir kvitt midden. De har intens kløe som går utover både søvn, arbeid og familieliv. Mange opplever at behandlingen ikke fungerer.

Men behandlingen virker, ifølge Hugdahl, bare den gjøres på riktig måte. Hvis behandlingen utføres slik den skal, blir man kvitt skabben i de alle fleste tilfeller.

Krever stor innsats

Permetrinkrem og benzylbenzoatliniment er førstelinjebehandling av skabb. Men behandlingen krever altså stor nøyaktighet og innsatsvilje for at den skal lykkes. 

Hugdahl sier at behandlingen er effektiv mot skabb, men den må gjøres riktig helt fra start av. På den måten blir ikke behandlingen spesielt kostbar. Men det er et stykke å gå før vi kommer dit: 

- Det er et enormt informasjonsgap som nå må fylles, sier Hugdahl

Hun forteller om fortvilte familier som kommer på hudpoliklinikken i Bergen.

- De har brukt salver til flere tusen kroner, og de blir ikke kvitt den plagsomme midden. De har ikke sovet på lenge, klarer ikke å gå på jobben og er fortvilte. Ofte er årsaken at det ikke har vært et system på behandlingen. 

- Behandlingen er reseptfri, og jeg tror mange pasienter går rett på apoteket, kjøper en krem og starter med behandlingen uten tilstrekkelig informasjon på forhånd. 

For dersom man ikke følger oppskriften nøye, slipper ikke skabben taket på første forsøk. Og det kan bli et langvarig mareritt. 

Neste side