Nyhetsartikkel

Slik forebygger du myggstikk

I tillegg til å bruke insektsmiddel er det flere andre måter å forebygge myggstikk. Her er noen tips.

Temaside om Korona

Ifølge Folkehelseinstituttet er det påvist 38 arter stikkmygg i Norge. Aedes-artene er de tallrike, plagsomme myggene.

Det er mulig å redusere antall mygg i områder du oppholder deg. Først og fremst kan du fjerne steder i nærområdet der myggen trives:

  • Fjern stående vann i takrenner, gamle dekk, bøtter, plastdeksler, leker eller andre beholdere der mygg lever og formerer seg.
  • Tøm og bytt ut vannet i fuglebad, fontener, bassenger og potteplanter minst en gang i uken for å ødelegge mulige mygghabitater.
  • Tørk eller fyll midlertidige vanndammer.

 Les også: Mygg, knott og sviknott

Mygg_ forebygging 2.jpg

Unngå stikket

Å unngå å bli bitt er lettere sagt enn gjort, men noen tiltak er:

  • Hold mygg vekk fra utsatt hud ved å bruke langermede skjorter, lange bukser og sokker.
  • Putt skjorter i bukser og bukser i sokker for å dekke huden. 
  • Hold deg innendørs når det er mulig, spesielt ved myggbårne sykdomsvarsler.
  • Bruk godkjente myggmidler når det er nødvendig, og følg instruksjonene og forsiktighetsregler nøye. (De finnes som olje, stift, servietter, spray og roll-on. Ifølge FHI inneholder mange av midlene dietyl-toluamid. De har god effekt og kan være virksomme opptil 6 timer, men har ingen fjernvirkning. Stoffet er lite giftig, men kan irritere øyne, nese og munnslimhinner. Det skal ikke brukes til barn under 3 år).
  • Bruk hodenett, lange ermer og lange bukser hvis du må oppholde deg i områder med høy myggpopulasjon.
  • Bytt utelysene dine med gule lys, som har en tendens til å tiltrekke færre mygg enn vanlige lys.
  • Røk fra bål er tradisjonelt et av de mer eller mindre virkningsfulle metodene som er brukt til å holde myggen borte.

Les også: Unngå myggstikk i sommer?

Myggfritt hus

Mygg_ forebygging 1.jpg

For å forhindre at myggen kommer inn i huset, bør du bruke myggnetting, gjerne impregnert, i dører, vinduer og ventiler.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) kan du spraye overnattingsrommet med insektspray et par timer før du legger deg. Ikke slå på lys før dører og vinduer er lukket.

FHI skriver: "Mygg i hytter og telt kan bekjempes med pyrethrum fra en sprayboks eller fra en myggspiral som gir fra seg røyk. Enkelte personer får luftveisreaksjoner av å puste inn disse stoffene og en bør derfor mest mulig unngå å puste inn aerosoler og røyk fra slike midler."

Myggmiddel

Ifølge Relis, som er produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell, manes det i Norge jevnlig til forsiktighet med bruk av myggmidler generelt og midler som inneholder dietyltoluamid (DEET) spesielt.

Begrunnelsen er at helserisikoen ved myggstikk i Norge er svært lav og at det er en viss risiko for bivirkninger ved feilbruk. Men om du oppholder deg i områder hvor myggstikk er forbundet med risiko for alvorlig sykdom (malaria, denguefeber, gulfeber, filariasis), vil det være riktig å bruke myggmidler med DEET.

Det er viktig å vite at barn absorberer særskilt mye av det som smøres på huden, fordi de har stor kroppsoverflate i forhold til kroppsmasse. Derfor anbefaler FHI at DEET ikke brukes til barn under tre år. Til barn over tre år er det angitt at middelet bør brukes med forsiktighet og kun på mindre hudområder, og det bør velges lavere konsentrasjoner enn det som anbefales til voksne. Tidligre var mengden DEET i myggmidler begrenset oppad til 20 prosent i Norge. Men ifølge Relis er flere produkter med opptil 50 prosent DEET nå godkjent i Norge.  For produkter over 20 prosent er det gitt restriksjoner med hensyn til bruk hos barn, gravide og ammende. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ikke at preparatene med 50 prosent DEET benyttes av andre enn voksne. I utlandet er produkter med enda høyere DEET-konsentrasjon tilgjengelig.

Forebygging hos små barn

Ved å bruke impregnert myggnett over seng, vogn og lekegrind, kan små barn beskyttes mot myggstikk. Husk at myggmidler må brukes med omtanke.