Nyhetsartikkel

Slik forebygger du myggstikk

Myggmiddel

Ifølge Relis, som er produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell, manes det i Norge jevnlig til forsiktighet med bruk av myggmidler generelt og midler som inneholder dietyltoluamid (DEET) spesielt.

Begrunnelsen er at helserisikoen ved myggstikk i Norge er svært lav og at det er en viss risiko for bivirkninger ved feilbruk. Men om du oppholder deg i områder hvor myggstikk er forbundet med risiko for alvorlig sykdom (malaria, denguefeber, gulfeber, filariasis), vil det være riktig å bruke myggmidler med DEET.

Det er viktig å vite at barn absorberer særskilt mye av det som smøres på huden, fordi de har stor kroppsoverflate i forhold til kroppsmasse. Derfor anbefaler FHI at DEET ikke brukes til barn under tre år. Til barn over tre år er det angitt at middelet bør brukes med forsiktighet og kun på mindre hudområder, og det bør velges lavere konsentrasjoner enn det som anbefales til voksne. Tidligre var mengden DEET i myggmidler begrenset oppad til 20 prosent i Norge. Men ifølge Relis er flere produkter med opptil 50 prosent DEET nå godkjent i Norge.  For produkter over 20 prosent er det gitt restriksjoner med hensyn til bruk hos barn, gravide og ammende. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ikke at preparatene med 50 prosent DEET benyttes av andre enn voksne. I utlandet er produkter med enda høyere DEET-konsentrasjon tilgjengelig.

Forrige side Neste side