Nyhetsartikkel

Slik kaster du medisinene dine

Ikke kast medisinene du ikke bruker i søpla. De skal leveres tilbake til apoteket.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hvis medisinene havner i naturen, kan de gjøre skade. Moderne og oppgraderte renseanlegg klarer ikke å rense bort antibiotika, smertelindrende og infeksjonshemmende medisiner.

Laila Sortvik Nilssen er seniorrådgiver ved seksjon for preklinikk og klinisk utprøving ved avdeling for legemiddelutredning.

Hun sier til NHI.no at ubrukte legemidler skal leveres tilbake til apoteket. Apoteket har plikt til å ta imot ubrukte medisiner for å sende dette tilbake til grossist for forsvarlig destruksjon - som er forbrenning.

Medisiner i søpla

Tall fra Miljødirektoratet viser at apotekene mottar samlet anslagsvis 300 tonn legemidler for destruksjon årlig. Undersøkelser viser at privatpersoner returnerer omtrent 50 prosent av medisinene de kaster til apotekene. Det betyr at omtrent 300 tonn legemidler blir kastet i søppelet eller i avløpet hvert år.

Nilssen sier at ubrukte legemidler som skylles ut i vasken eller toalettet, eller kastes sammen med husholdningsavfall, kan nå overflatevann via renseanlegg eller sigevann fra avfallsplasser. Enkelte legemidler kan også bindes til slam. På steder hvor slam brukes som jordforbedrende middel, kan slike legemidler dermed ende opp i naturen.

- Retur av legemidler til apoteket er et tiltak som bidrar til å redusere utslipp av legemidler til miljøet, sier hun.

Bekymring knyttet til to kategorier

Det er medisiner det er knyttet mer bekymring til enn andre.

Nilssen sier at bekymringen er i hovedsak knyttet til legemidler i to kategorier. Det er legemidler som kan ha effekter selv i lave konsentrasjoner (for eksempel hormoner). Og legemidler som brytes ned langsomt i miljøet og/eller er fettløselige, og derfor kan oppkonsentreres i fett hos levende organismer (bioakkumulere).

Hun sier at førstnevnte legemidler også kan ha slike egenskaper.

- Det er ikke mulig for folk flest å vite hvilke legemidler som er spesielt farlige for miljøet, og det er ikke ønskelig med unødvendige utslipp av andre legemidler heller. Man oppfordrer derfor til retur av alle ubrukte legemidler til apotek.

Nilssen sier at det også er noe bekymring knyttet til mulig utvikling av resistens i bakterier på grunn av seleksjonspress fra antibiotika (medisinsøppel) i blant annet avløpsvann, slam og overflatevann. Konsentrasjonene vil imidlertid være lave.

- Legemiddelverket kjenner ingen studier som bekrefter at dette er viktig grunn til resistensutvikling, men en mulig risiko kan ikke utelukkes. Men man tror at den viktigste årsaken til at resistens utvikles, er antibiotikabruk i mennesker og dyr og resistensutvikling i disse, sier Nilssen.