Video

Smittevern - kledning

Temaside om Korona

Påkledning og avkledning av smittevernutstyr ved påvist smitte med covid-19. Video fra Universistetssykehuset i Nord-Norge, Helse Nord.