Nyhetsartikkel

Smittevern mot covid-19: Kurs

NHI.no og NEL har e-læringskurs om smittevern ved covid-19 for ulike yrkesgrupper. Disse inkluderer kurs for én til én behandlere, kurs for helsepersonell og kurs for personer utenfor helsetjenesten som ønsker å lære mer.

Temaside om Korona

Kursene er basert på veiledere fra Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Formålet med kursene er at du skal bli kjent med tiltakene som er innført og forstå disse gjennom kunnskap om nytt koronavirus covid-19, smittemåte, smittevern, og symptomer ved andre sykdommer som forkjølelse, influensa og pollenallergi.

Du finner kursene her:

Her kan du lese mer om bakgrunnen for kursene 

Vi har også kurs for helsepersonell.Dette er: