Nyhetsartikkel

Smittsom sykdom og sykehusbesøk

Hvordan bør du forholde deg dersom du eller noen i din familie har en smittsom sykdom, og du planlegger et besøk til en person med svekket immunforsvar?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette er et gjentagende spørsmål på NHI.no's nettsider. Spørsmålet kan knyttes opp til alle tilstander som fører til svekket immunforsvar, og til alle sykdommer som er smittsomme. Her er legens svar på et spørsmål knyttet til vannkopper:

Denne problemstillingen kan være livsviktig for personer som har et svekket immunforsvar. Vannkoppevirus et av de mest smittsomme virus vi har, og en infeksjon med dette viruset kan bli livstruende.

Smittebærere

Vannkoppeviruset overføres via luften fra person til person. Personer som er immune mot vannkopper, fordi de selv har gjennomgått det, overfører ikke vannkopper til andre selv om de f.eks. har barn med vannkopper hjemme. Personer som derimot ikke har hatt vannkopper og som ikke er vaksinert, kan være i inkubasjonsfasen før sykdommen bryter ut, og må ikke komme i kontakt med immunsvekkede.

Kan få sykdommen på nytt

Selv om den immunsvekkede pasienten har hatt vannkopper, er ikke det noen garanti for at vedkommende ikke kan få sykdommen på nytt. Siden immunforsvaret er svekket, vil det også gjelde mengden antistoffer kroppen klarer å produsere mot vannkoppeviruset. Ved eksponering for viruset er det stor risiko for at vedkommende er utilstrekkelig beskyttet mot ny infeksjon.

Viktig å forhindre smitte

Det er strenge rutiner ved sykehusene når det gjelder pasienter med sterkt svekket immunforsvar. Man vil så langt det er mulig forhindre at slike pasienter blir utsatt for smittsomme sykdommer. Alle som skal på besøk til en slik pasient, vil bli spurt om de selv eller andre i nærmiljøet har smittsom sykdom. Hvis ja, får de ikke lov å besøke pasienten.

Gjelder ikke bare vannkopper

Vannkopper er en av de mest smittsomme sykdommer vi har, men også andre smittsomme sykdommer kan lettere overføres til en immunsvekket person. Derfor må vi alltid være forsiktige for å unngå at alvorlig syke personer blir utsatt for potensielt farlige bakterier, virus eller sopp.

Årsaker til immunsvekkelse

Den vanligste årsaken til svekket immunitet er behandling med cellegift, cytostatika. Men også sykdommer i immunapparatet, enten ervervet eller medfødt, kan medføre den samme sårbarheten. Det kan også medisiner som skal forhindre at et transplantert organ blir forkastet. Ikke bare smittsomme sykdommer er da farlig, men også harmløse bakterier og virus som hos en frisk person er helt ufarlige, kan hos en immunhemmet utløse livstruende komplikasjoner.

Derfor er forebyggende tiltak helt avgjørende. I stedet for å kjempe mot livstruende infeksjoner er målet å forebygge infeksjon gjennom å beskytte disse pasientene mot mulige sykdomsfremkallende mikrober.