Informasjon

Snakk med legen før du kutter blodfortynnende medisin

Tidligere har det blitt anbefalt å kutte ut blodfortynnende medisiner som Marevan før du skal gjennomgå enkle kirurgiske inngrep og tannbehandlinger. I følge nyere retningslinjer er ikke dette nødvendigvis den beste løsningen.

Marevan er en blodfortynnende medisin som brukes av over 50 000 personer i Norge som har økt risiko for å få blodpropp. Denne medisinen reduserer risikoen for blodpropp, og forebygger blant annet hjerteinfarkt og hjerneslag.

Blodfortynnende medisiner har en effekt på blodet som gjør at det ikke levrer seg så lett - derav navnet. Det er dette som reduserer risikoen for alvorlige hendelser som hjerteinfarkt og hjerneslag.

En av bivirkningene ved bruk av blodfortynnende medisiner, er at den som bruker medisinen også vil ha større blødningstendens. Det vil si at når blodets evne til å levre seg er redusert, er det vanskeligere å stanse en blødning. Tidligere ble det derfor anbefalt å kutte ut blodfortynnende medisiner i forkant av blant annet tannbehandlinger og enkle kirurgiske inngrep. Dette gjelder selvsagt også ved inngrep som medfører risiko for større blødninger.

Avklar hvilken dose som er trygg å bruke

I følge norske retningslinjer skal du ikke kutte ut blodfortynnende behandling før enkle inngrep. Tannbehandling kan foretas med INR opp til 3,0, og mindre kirurgiske inngrep med INR opptil 2,5. Dette er viktig slik at en ikke risikerer å få for eksempel hjerneslag på grunn av en enkel tannbehandling. Diskuter medisinbruken din med legen og tannlegen på forhånd, slik at dere sammen kan avklare hvilken dose medisin som er trygt å bruke i forkant av slike inngrep.

Marevan er en gjenganger på listen over medikamenter som fører til flest dødsfall i Norge på grunn av bivirkninger. Det er viktig å huske at dette er medisiner som brukes av personer som har behov for det - og der risikoen ved å ikke bruke slike medikamenter er langt høyere enn ved å bruke dem.

Vil du vite mer?