Nyhetsartikkel

Søker alle hjertestartere - her finner du oversikten

I et og et halvt år har Hjertestarterregisteret samlet informasjon om hvor man kan finne hjertestartere. Informasjonen blir først og fremst brukt av 113-sentralene. Å dele informasjon om privateide hjertestartere, kan redde liv.

Hjertestarterregisteret (https://www.113.no) er et initiativ fra helsemyndighetene, der målet er å synliggjøre hjertestartere for 113-sentralen. Slik kan 113-sentralen henvise dit i akuttsituasjoner.

- Hensikten er å se privateide og bedriftseide hjertestartere i nærheten av en hjertestans, sier Siw Lilly Osmundsen, som er prosjektleder for Hjertestarterregisteret.

Les også: Hjertestarter

Hjertestarterregisteret

Hjertestarterregisteret ble offisielt åpnet 3. april 2017, men da etter ett års forberedende arbeid - ikke minst knyttet til tekniske løsninger.

- Prosjektet er en del av "Sammen redder vi liv"-satsningen, som handler om å øke førstehjelpskunnskap i befolkningen. Målet er å redde 200 flere liv per år, og Hjertestarterregisteret er at av mange prosjekter som inngår i dette, sier Osmundsen.

Før oppstarten av registeret hadde de mottatt noen private register, blant annet fra Røde Kors og Apotek 1. Det vil si at Hjertestarterregisteret hadde 1000 ferdig registrerte hjertestartere, og 4000 delvis registrerte hjertestartere da prosjektet ble åpnet.

Må regelmessig bekrefte at den virker 

- Nå har vi 6550 registrerte hjertestartere. Totalt er det mer enn 10 000, men vi har fortsatt 4000 som vi mangler opplysninger om. For at de skal være fullt registrert, må de bekrefte opplysninger om tilstanden til hjertestarteren hver sjette måned. Det som inngår i kontrollen, er at batteriet er i orden, at starteren virker, at den er på plass, og at elektrodene ikke har gått ut på dato. Dersom vi ikke får bekreftet opplysningene, blir hjertestarteren satt som "ikke aktiv" i registeret, sier Osmundsen.

Denne sjekken er også nyttig for eierne av hjertestartere.

- Det har vært tilfeller der batteriet har gått ut, eller elektrodene var utløpt på dato - uten at eierne var klar over det. Sånn sett er det fint for dem også med en påminnelse, sier Osmundsen.

Kartet er tilgjengelig for alle

I praksis skal 113-sentralen henvise til nærmeste hjertestarter dersom det er mer enn en person til stede ved en hjertestans. 

- Det viktigste er fortsatt at den som er på stedet, umiddelbart starter med hjerte-lungeredning. På mange steder skal det mye til for å rekke å hente hjertestarter før ambulansen er på stedet, men hvert minutt teller, sier Osmundsen.

Kartet over hjertestartere er offentlig tilgjengelig - alle kan gå inn og se på det. Du finner det her: https://www.113.no/

I en akuttsituasjon er det ikke meningen at du selv skal søke i kartet, da får du informasjonen via 113-sentralen.

- Du kan se hvor det er hjertestartere i nærheten av der du bor eller arbeider, for eksempel. Da vet du det, om en akuttsituasjon oppstår, sier Osmundsen.

De fleste lar informasjonen ligge tilgjengelig i det offentlige kartet, men noen har reservert seg mot det - slik at kun 113-sentralen vet hvor de er.

Les også: Hjerte-lunge-redning hos voksne og Hjerte-lunge-redning hos barn

 

Ønsker å registrere flere hjertestartere

Hjertestarterregisteret er hele tiden på jakt etter flere hjertestartere som kan legges i registeret.

- Vi oppfordrer folk til å registrere sine hjertestartere. Vi tror at det finnes mange tusen hjertestartere som ikke er i registeret i dag. Vår oppfordring er å registrere dem og gjøre dem mer tilgjengelige. Det innebærer også at de ikke befinner seg bak låste dører, men kanskje ute i et varmeskap. Det finnes historier fra 113 om at alle hjertestartere i et aktuelt område var innelåst i stengte bedrifter da det var behov for dem. Eller om at hjertestarteren var innelåst på et rom i idrettshallen, da det var bruk for den. Det gir en falsk trygghet. Om de er mer tilgjengelige, vil det øke muligheten for å redde liv. Men vi kan registrere informasjon som bare 113-sentralen ser også - for eksempel om en nøkkel i en tilgjengelig nøkkelboks eller lignende, adgangskoder eller lignende, sier Osmundsen.