Nyhetsartikkel

Søker symptomer på nettet

Doktor Google både hjelper og forvirrer. Å søke medisinsk hjelp på internett blir stadig mer vanlig, men er det en god vei å gå?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ifølge en ny studie fra USA har 35 prosent av den voksne befolkningen søkt på internett for å finne ut hva som feiler dem. Halvparten av disse fulgte opp med et besøk hos lege i ettertid.

Studien er en nasjonal undersøkelse utført av Pew Research Center Internet & American Life Project. Av de som forsøkte å finne en diagnose på internett, oppsøkte omtrent halvparten en lege etterpå. Mens nesten 40 prosent sa de søkte om hjelp til noe de mente de kunne ta hånd om selv.

Kvinner oftere enn menn

Forskerne spurte deltagerne om hvor nøyaktig diagnosen de fant på internett var. 41 prosent sa at en lege bekreftet deres første "nettdiagnose". 35 prosent sa de ikke spurte en lege til råds om diagnosen, mens 18 prosent sier at legen ikke var enig i diagnosen.

Kvinner benytter oftere enn menn nettet for å finne en mulig diagnose. Yngre mennesker, folk med høy inntekt og høyere utdannelse oppsøker også oftere "doktor Google" enn andre.

Forskerne bak studien skriver at det er viktig å være oppmerksom på hva disse funnene egentlig betyr – og hva de ikke betyr.

Historisk sett har folk alltid forsøkt å finne svar på helsespørsmål hjemme og trukket egne beslutninger om å søke lege. Mange bruker nå internett når de forsøker å finne ut hva som feiler dem selv eller familiemedlemmer. Forskerne skriver også at studien ikke var designet til å avgjøre om internett har hatt en god eller dårlig innflytlese på helsetjenesten. Den måler omfanget, men ikke utfallet av det å bruke internett i denne sammenhengen.

Vil ha svar

Ser man videre på internettbruken blant folk, viste studien at 72 prosent av deltagerne har søkt generell helseinformasjon på nettet. Disse har søkt på alt fra alvorlige tilstander til mer generell informasjon og mindre helseproblem.

- Når vi føler oss syke, vil vi gjerne ha svar på spørsmålene: Er dette vanlig? Er det farlig? Hva gjør jeg med det?, sier Maria Gjerpe. Hun er lege med erfaring som langtidssyk, grunnlegger av HelseTanken, foredragsholder, forfatter og helseblogger på www.mariasmetode.no.

Hun sier at vi ikke har kapasitet til å oppsøke legen hver gang vi har et helsespørsmål. Folk innhenter helseinformasjon gjennom lett tilgjengelige kanaler, og vi kan hente informasjon når vi trenger det.

- Jeg tror det er vanlig å google sine symptomer, eller spørre sine venner til råds, ofte før man oppsøker lege. Det er bra. Pasienten er ekspert på seg selv og kan komme med forslag, mens legen er ekspert på sykdommer og kan stille diagnoser. Når man har vært hos legen, søker man mer informasjon, enten for å bekrefte eller for å sette seg inn i det legen snakker om, sier hun.

Gjerpe mener det er viktig å sørge for kanaler med ærlig informasjon om helse som er laget slik at de besvarer de spørsmålene pasienter har, og ikke de helsepersonell vil at de skal stille og tror de vil ha svar på.

- Det vil apellere til pasientene slik at de foretrekker denne type informasjonskanaler fremfor å google informasjon som de ikke vet de kan stole på, sier hun.

Hva er god informasjon?

Terje Johannessen er redaktør og gründer av NEL og NHI i Norge. Han sier det er naturlig at folk bruker internett til å ”google” hva det er som feiler dem.

- Alle blir vi urolige når vi går og kjenner på et eller annet som vi ikke vet hva er – er det uskyldig eller kan det være alvorlig? Vi konsulterer våre nærmeste, vi sjekker i bøker og nå på internett – før vi tar vurderingen om å søke lege. Forskjellen fra tidligere er at tilgjengeligheten på sykdomsinformasjon er betydelig bedre. På den annen side er tilbudet så overveldende at det kan være vanskelig å velge nettside – hvilke nettsider kan du stole på? Og er informasjonen oppdatert?, sier Johannessen.

- Tolkningen av informasjonen er en annen utfordring. Symptomer og tegn for ulike sykdommer overlapper, og det gjelder ofte også mellom trivielle og alvorlige tilstander. Det er lett å bli skremt opp og egentlig ubegrunnet frykte det verste, sier han, men mener at sett i et samfunnsperspektiv er det fornuftig at folk skaffer seg korrekt og oppdatert kunnskap om sykdommer. Det kan øke motivasjonen for egenbehandling, særlig gjelder det livsstilstiltak som kan redusere risikoen for å utvikle sykdom eller for å bremse utviklingen av en etablert sykdom.

Et annet moment er at pasienten gjennom internett kan skaffe seg kunnskap om hvilke undersøkelser og behandlinger som vil være aktuelle, slik at man har realistiske forventninger om hva som bør gjøres og kan eventuelt presentere det for legen.

Han håper NHI.no kan bidra til å øke helsekunnskapen i befolkningen.

- Det innebærer at vi alle bedre kan forstå hva vi kan gjøre selv for å holde oss friske. Vi ønsker å gi pasienter og publikum tilgang til kunnskap som gjenspeiler den kunnskap legene bygger sine beslutninger på, men formulert på en folkelig måte. Derfor bygger alle artikler om symptomer og sykdommer på tilsvarende artikler skrevet for helsepersonell i NEL, legehåndboka. Når NEL-artikler oppdateres, så oppdateres samtidig NHI.no-utgaven av artikkelen. sier han.