Informasjon

Solskader

Temaside om Korona

Rynker

[imported]
Rynker
  • Rynker er en del av hudens naturlig aldring. Huden blir tynnere og mister etter hvert noe av sine elastiske egenskaper.
  • I tillegg til aldring er solstråler den viktigste hudnedbrytende faktoren.
  • Solstråler er ved siden av tobakksbruk de viktigste ytre årsakene til at rynkeproblematikken er økende.
  • De viktigste rådene for å forebygge (tidlige) rynker, er derfor å unngå overdreven soling, bruke solfaktor, og unngå tobakksrøyk.

Les mer i disse artiklene: Rynker og Slik eldes huden

Forrige side