Informasjon

Solskader

Temaside om Korona

Soleksem

[imported]
Soleksem
  • Soleksem skiller seg fra solbrenthet ved at eksemet melder seg med langt mindre soleksponering enn det som skal til for å få brannskade.
  • Soleksem er vanlig forekommende. Man regner at i Norden er ca. 10-15% av befolkningen plaget.
  • Det typiske forløpet er at det danner seg reaksjoner i hud etter opphold i solen, oftest om våren etter langs tids fravær fra sol.
  • Ved utbrudd av soleksem er det viktigste å holde seg unna sol.

Les mer om soleksem og behandling og forebygging av soleksem i denne artikkelen.

Forrige side Neste side