Informasjon

Solskader

Temaside om Korona

Malignt melanom (1)

[imported]
Malignt melanom
  • Det antas at 5-10% av tilfellene med føflekkreft utvikles på arvelig grunnlag, mens ultrafiolette stråler fra solen er en viktig ytre årsak hos 2/3.
  • Solforbrenning i barne- og ungdomsårene ser ut til å ha større betydning enn forbrenning senere i livet.
  • For å forebygge føflekkreft er det viktig å unngå solforbrenning.
  • Tidlig diagnose er den viktigste faktoren for vellykket behandling. Du bør søke lege dersom du oppdager vekst i en brun (svart) flekk i huden, slik at den blir undersøkt nærmere og eventuelt blir fjernet.

Du kan lese mer om malignt melanom (føflekkreft) i denne artikkelen.

Forrige side Neste side