Informasjon

Sosiale nettverk på internett - ikke så risikabelt likevel

Mange har vært bekymret for unges bruk av digitale sosiale nettverk som Facebook og Myspace.

Den eksplosive veksten i bruk av internett har ført til økt oppmerksomhet rundt mulige positive og negative påvirkninger ulike nettfenomen kan ha på barns og unges utvikling. Mange har vært bekymret for at unge skal bli utsatt for uønskede seksuelle henvendelser og mobbet i digitale sosiale nettverk, som for eksempel Myspace og Facebook.

Få blir plaget

I følge en studie som ble publisert i Pediatrics (tidsskrift for den amerikanske barnelegeforeningen) i februar 20081, er det et fåtall av ungdom som bruker nettet, som opplever å bli plaget eller utsatt for uønskede seksuelle henvendelser der.

Undersøkelsen hadde 1588 deltagere i 10-15 års alderen. Ungdommene ble spurt om de hadde blitt utsatt for uønskede seksuelle henvendelser på internett - definert som uønskede forespørsler om å snakke om sex, spørsmål om å oppgi personlig seksuell informasjon, eller om å gjøre noe seksuelt. I tillegg var det spørsmål som dreide seg om mobbing på internett - definert som frekke eller slemme kommentarer, eller ryktespredning.

15 prosent hadde opplevd uønskede seksuelle henvendelser på internett i løpet av det siste året. Fire prosent rapporterte om hendelser de hadde opplevd i et digitalt sosialt nettverk. 33 prosent hadde opplevd å bli mobbet på internett det siste året. Ni prosent hadde opplevd mobbing i et digitalt sosialt nettverk.

Mer mobbing ved chat og MSN

Uønskede seksuelle henvendelsene var mer vanlig ved direkte meldingstjenester (instant messaging - for eksempel MSN), der 43 prosent av tilfellene forekom, og i chatterom, der 32 prosent av tilfellene forekom. Mobbing var også mer vanlig ved direkte meldinger. 55 prosent av tilfellene forekom ved direkte meldingstjenester. 27-28 prosent av tilfellene forekom i digitale sosiale nettverk.

Direkte meldinger er en øyeblikkelig meldingstjeneste som enkelt gjør at du fortløpende skriver meldinger og slik snakker med vennene dine online. Chatterom er en tjeneste som kan virke ganske lik, men der møtes deltagerne i et "chatterom" på nettet, og du kjenner ikke nødvendigvis de andre som du diskuterer med. Der er det ofte flere som "snakker sammen" samtidig.

Kjenner ofte mobberen/overgriperen

Det er altså mindre sannsynlig at unge opplever å bli mobbet eller få uønskede seksuelle henvendelser i digitale sosiale nettverk som Facebook, enn gjennom direkte meldingstjenester som for eksempel MSN. Årsaken kan være at de fleste av disse samtalene er med andre ungdommer som brukerne kjenner. Tidligere forskning antyder at det ofte er en bekjent som står bak, når noen blir ofre for slike opplevelser på nettet.

Forfatterne av studien konkluderer med at påstander om at det er risiko for uønskede seksuelle henvendelser eller mobbing i digitale sosiale nettverk, ikke virker rettferdiggjort. De foreslår at man heller satser på antimobbeprogram i skolen, eller gratistjenester på nettet. Dette er forebyggende tiltak de mener kan ha bedre effekt enn den man får ved å bare fokusere på spesielle internettfenomener.

Sjekk barnas oppførsel på nett

Forskerne antok i utgangspunktet at de fleste tilfellene av seksuell kriminalitet på internett, ble begått av voksne som skjulte identiteten sin - inkludert alderen. Studien antyder derimot at disse oftest er ærlige om både at de er voksne (95 prosent av tilfellene) og i 79 prosent av tilfellene er de og ærlige om at intensjonen deres er å ha sex med ungdommen.

Forskerne antok også at muligheten til å dele personlig informasjon og møte nye mennesker i de digitale sosiale nettverkene, førte til at det ble et spesielt risikabelt sted for ungdom. Men funnene antyder at det ikke er slik. Disse sidene ser ikke ut til å øke risikoen mer enn andre nettsteder.

Risikoadferd

Foreldre bør altså følge med på mer enn barnets internettvaner. Når barna er på nettet, er det viktig å følge med på hvordan barnet/ungdommen oppfører seg der. Risikoadferd kan være å snakke med mennesker de bare har møtt online, om sex, plage andre nettbrukere, og lignende. Som forelder bør du være klar over med hvem, om hva, og hvor, barna diskuterer online.

Det er altså ikke et spesielt nettsted, men unges oppførsel på nett som best kan forklare sannsynligheten for å bli offer for mobbing eller seksuelle tilnærmelser på nett.

På denne siden finner du råd om hva du kan gjøre for at bruk av chatterom og direkte meldingstjenester skal bli tryggere: Råd for tryggere chatting(Microsoft).

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Ybarra ML, Mitchell KJ. How risky are social networking sites? A comparison of places online where youth sexual solicitation and harassment occurs. Pediatrics 2008; 121: 350-7.