Nyhetsartikkel

Sovepiller og placeboeffekt

Forskere mener at mye av årsaken til at sovepiller fungerer er placeboeffekten.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En gruppe forskere fra blant annet University of Connecticut og Harvard Medical School i USA har undersøkt effekten av en type sovemedisin som ofte brukes mot søvnløshet.

Forskningen er en samlestudie, en meta-analyse, av både publiserte og upubliserte studier. Forskerne har undersøkt effekten av en type sovemedisin, såkalte z-hypnotika, og knyttet dette til placeboeffekten.

Les også: Forstå forskning - placeboeffekten

Det benyttes ulike medikamenter som hjelp til å sove. Blant de spesifikke sovemidlene (hypnotika) finnes det to hovedgrupper:

  • Benzodiazepinliknende preparater (z-hypnotika slik som Imovane, Zopiklone, Stilnoct)
  • Benzodiazepiner (slik som Apodorm, Mogadon, Rohypnol)

Z-hypnotika har samme virkningsmekanisme som benzodiazepinene, men de har en annen kjemisk struktur. Dette er legemidler som blir mye brukt i behandling av søvnløshet, men det blir ofte stilt spørsmål om fordelene med Z-hypnotika rettferdiggjør deres bivirkninger, som blant annet kan være hukommelsestap, tretthet, avhengighet og nedsatt balanse.

Studien, som er publisert i BMJ, fant ut at sovemedisinene som ble undersøkt, hjalp folk til å sovne raskere, men sammenlignet med placebopiller var forskjellene relativt beskjedne.

Les også: Søvnløshet

Placeborespons

Forskerne mener at mye av effekten fra sovemedisinen stammer fra placeboeffekten. De mener også at fordelen med å ta sovemedisin må veies opp mot risikoen for bivirkninger og avhengighet.

Les også: Søvnforstyrrelser rammer mange

Hovedforfatteren bak studien er professor Niroshan Siriwardena ved School of Health and Social Care ved University of Lincoln.

- Vår analyse viste at z-hypnotika reduserte lengden på tiden det tok for folk å sovne, både subjektivt og målt i et søvnlaboratorium. Men rundt halvparten av effekten av stoffet var en placeborespons, sier han i en nyhetsartikkel på universitetes hjemmeside.

Siriwardena sier at de ikke fant gode bevis på at sovemedisinene virket positivt på for eksempel søvnkvaliteten eller det å være opplagt på dagtid.

- Vi vet fra andre undersøkelser at rundt en femtedel av mennesker opplever bivirkninger fra sovetabletter, og at eldre mennesker kan oppleve fall, beinbrudd eller å bli involvert i trafikkulykker etter å ha brukt sovemedisin.

Les også: Søvnløshet blant eldre

Fordeler mot ulemper

Forskerne fant 13 kvalitetsstudier som ble inkludert i metaanalysen. Total inngikk 4378 personer i denne studien.

Mistenker du å ha et søvnproblem? Sjekk med en søvnkalkulator

Ifølge National Health Service (NHS) er denne studien av spesiell interesse fordi den tar med både publiserte og upubliserte studier som er sendt til amerikanske Food and Drug Administration (FDA).

Som forfatterne påpeker, har tidligere analyser kun inkludert publiserte studier, og de kan derfor ha vært utsatt for publikasjonsskjevhet. (Studier som ikke viser effekt, blir ofte ikke publisert.)

Det er spesielt viktig å merke seg at de små fordelene ved å bruke sovemedisin, må veies opp mot risikoen for avhengighet etter lengre tids bruk.

Les også: Søvnhygieniske råd

Kilder

Referanser

  1. Huedo-Medina T, Kirschz I, et.al. Effectiveness of non-benzodiazepine hypnotics in treatment of adult insomnia: meta-analysis of data submitted to the Food and Drug Administration. BMJ 2012; 345: e8343. BMJ (DOI)