Informasjon

Søvnapné

Diagnosen

For å kunne stille denne diagnosen er det nødvendig med en grundig kartlegging av symptomene. Ofte vil opplysninger fra en eventuell partner være avgjørende.

Dersom man påviser trange forhold i nese eller svelg, vil dette styrke mistanken om at det foreligger søvnapné.

I enkelte tilfeller må man undersøkes i et søvnlaboratorium (respiratorisk polygrafi) for å kunne stille en sikker diagnose. Her vil man kunne registrere nøyaktig hvor ofte, og hvor lenge du stopper å puste. Samtidig måles hjerneaktiviteten for at man skal få et inntrykk av hvordan pustingen innvirker på søvnkvaliteten.

Forrige side Neste side