Informasjon

Søvnløshet blant eldre

Søvnløshet rammer nesten 50 prosent av alle over 65 år. Behandlingen av søvnforstyrrelser hos eldre er ofte medikamentell, men det finnes alternativer.

Sammen med de fysiske endringene som inntrer når vi blir eldre, så er endringer i vårt søvnmønster en del av den normale aldringsprosessen. Ettersom vi blir eldre, har mange problemer med å sovne og vansker med å holde på søvnen når de har sovnet, sammenlignet med da de var yngre. Forskning viser at det i gjennomsnitt tar lengre tid å sovne, mindre av tiden vi sover er dyp søvn, og søvnen brytes oftere opp i løpet av natten hos eldre mennesker. Eldre mennesker blir søvnigere tidlig på kvelden og våkner tidligere om morgenen sammenlignet med yngre. Søvnrytmen er forskjøvet. De fleste sover fortsatt 7-8 timer, men de våkner tidligere fordi de legger seg tidligere.

Forekomst

Forekomsten av søvnforstyrrelser øker med økende alder. Nærmere 50 prosent av alle over 65 år rapporterer søvnvansker. Belastningen som søvnplager fører med seg for pasient og pårørende, kan være den utløsende årsak til at pasienten innlegges i sykehjem. Mange sykehjemspasienter opplever i løpet av døgnets 24 timer verken søvn eller våkenhet en hel time om gangen. Dette understreker hva søvnforstyrrelsene kan føre til.

Neste side