Informasjon

Søvnløshet blant eldre

Temaside om Korona

Årsaker

En mulig årsak til endret søvn hos eldre er sviktende funksjon i døgnrytmesenteret i hjernen. Det er vanlig at døgnrytmen fremskyndes med økende alder, det vil si at den eldre kjenner seg trett tidligere om kvelden og våkner tidligere om morgenen. Svingningene i døgnrytmen får mindre utslag, slik at forskjellen på natt og dag blir mindre. Mengden dyp søvn reduseres også, og ved høy alder kan dyp søvn være helt forsvunnet. Dette innebærer at søvnen blir mer overfladisk og forklarer hvorfor eldre har flere oppvåkninger om natten.

Andre årsaker kan være:

  • Alzheimers sykdom
  • Alkohol
  • Kroniske sykdommer, for eksempel hjertesvikt
  • Visse medisiner
  • Depresjon
  • Sykdommer i hjernen og nervesystemet
  • Inaktivitet
  • Smerter som følge av sykdom
  • Stimulantia som kaffe og tobakk
  • Vannlating om natta
Forrige side Neste side