Informasjon

Søvnløshet blant eldre

Temaside om Korona

Informasjonsbehov

Det er stort behov for å spre kunnskapen om disse godt dokumenterte ikke-medikamentelle behandlingsalternativene, slik at bruken av sovemidler kan reduseres.

Forrige side Neste side