Informasjon

Søvnløshet blant eldre

Temaside om Korona

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 
  • Bjørn Bjorvatn. Alternativer til sovemidler hos eldre. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1048.
Forrige side