Informasjon

Søvnløshet

Ca. hver tiende person i den voksne befolkningen har mer eller mindre sammenhengende søvnforstyrrelse, og enda flere plages i perioder.

Hva mener vi med søvnløshet?

I medisinsk sammenheng sier man at en søvnforstyrrelse som har vært en plage i minst en måned, er en sykdom. Med søvnforstyrrelse mener man enten:

  1. Vanskeligheter med å falle i søvn
  2. Problemer med å opprettholde søvn, eller
  3. Opplevelse av ikke å være uthvilt etter søvn
Neste side