Nyhetsartikkel

Større risiko for de som får menstruasjon tidlig

Å få sin første menstruasjon før 12-års alderen, eller komme i overgangsalderen før man er 47 år, er forbundet med høyere risiko for hjerte- og karsykdom og hjerneslag.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette antyder analyser som ble forhåndspublisert på nett i tidsskriftet Heart i januar 20181.

Funnene viser at også tidlig overgangsalder (før 47 år), svangerskapskomplikasjoner som spontan abort og dødfødsel, og fjernet livmor var forbundet med økt risiko for hjertesykdom og slag.

Tidligere forskning har antydet at visse reproduktive risikofaktorer kan være forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom eller slag, men funnene har vært blandet.

Les også: Sen eller tidlig pubertet kan innvirke på helsen senere i livet

En halv million deltagere

Hjerte- og karsykdom er ledende årsak til død og uførhet i verden hos begge kjønn. De fleste av tilfellene kan tilskrives tradisjonelle risikofaktorer som rammer både menn og kvinner, altså risikofaktorer som høyt blodtrykk, røyking, overvekt og fedme, diabetes og høyt kolesterol. Hos kvinner finnes det nå i økende grad bevis for å antyde at også faktorer knyttet til reproduksjon, kan knyttes til risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet, skriver forfatterne i innledningen til studien.

Forskerne bak studien brukte data fra UK Biobank, en befolkningsstudie med mer enn en halv million deltagere (menn og kvinner), med alder opp til 69 år. Deltagerne ble fulgt fra  perioden 2006-2010 og fram til 2016, eller til de hadde sitt første slag eller hjerteinfarkt.

Det var totalt 267440 kvinner som deltok i studien. Gjennomsnittsalder for menstruasjonsstart var 13 år, de fleste hadde vært gravide, og nesten halvparten hadde to barn.

I løpet av tiden studien varte, ble det registrert totalt 9054 tilfeller av hjerte- og karsykdom. En tredjedel av disse var hos kvinner. Dette inkluderte 5782 tilfeller av koronar hjertesykdom og 3489 tilfeller av slag.

Tidlig menstruasjon og fedme

Analysene viste at kvinner som fikk sin første menstruasjon (menarke) før 12 års alderen, hadde ti prosent høyere risiko for hjerte- og karsykdom enn de som var 13 år eller eldre da de fikk sin første menstruasjon.

Det er uklart hva som er mekanismene bak tidlig alder for første menstruasjon, og høyere risiko for slag og hjerte- og karsykdom senere i livet. Tidlig menstruasjon har blitt forbundet med fedme i barndommen, og fedme eller overvekt i voksen alder, men funnene i denne studien var robuste også da de ble justert i forhold til kroppsmasseindeks (KMI), noe som antyder at andre mekanismer enn vekt er involvert.

Les også: Pubertet hos jenter

Tidlig overgangsalder og økt risiko

Også de som gjennomgikk overgangsalderen  (menopause) før 47-års alder, hadde 33 prosent høyere risiko for hjerte- og karsykdom generelt, og særlig for slag (44 prosent).

Fjernet livmor (hysterektomert) var forbundet med 12 prosent høyere risiko for hjerte- og karsykdom  og 20 prosent høyere risiko for hjertesykdom. De som fikk fjernet eggstokkene før en hysterektomi, hadde dobbelt så høy sannsynlighet for å utvikle hjerte- og karsykdom som de som ikke hadde gjennomgått dette.

Sosiale faktorer

Andre risikofaktorer som ikke var like markerte, var ung alder ved første fødsel, aborter og dødfødsel. 

Forbindelsen mellom antall barn og hjerte- og karsykdom var lik for menn og kvinner, noe som antyder at sosiale faktorer, psykologiske faktorer og atferd kan være viktigere enn biologiske faktorer

Observasjonsstudie

Ettersom dette var en observasjonsstudie, kan det ikke trekkes bastante konklusjoner om årsak og effekt. En annen mulig feilkilde er at informasjon om reproduktive faktorer var basert på hukommelse. 

På den annen side var studien stor, og forfatterne tok høyde for en rekke faktorer som kunne påvirke utfallet.

Forfatterne oppsummerer at tidlig menstruasjonsstart, tidlig overgangsalder, ung alder ved første fødsel, abort(er), dødfødsel eller hysterektomi var uavhengig av hverandre forbundet med høyere risiko for å få hjerte- og karsykdom senere i livet.

 

Kilder

Referanser

  1. Peters SAE, Woodward M. Women’s reproductive factors and incident cardiovascular disease in the UK. Heart 2018. heart.bmj.com