Nyhetsartikkel

Større risiko for tidlig død ved ulikt blodtrykk i armene

Dersom blodtrykksmålinger i begge armene viser ulikt resultat, er risikoen for hjerteinfarkt, slag og død større.

Dette ifølge en stor, internasjonal studie som ble publisert i tidsskriftet Hypertension i desember 20201. Metaanalysen samlet data fra 24 studier med totalt nesten 54 000 deltagere fra Europa, Afrika, Asia og USA. 

Studien konkluderer med at jo større forskjeller som blir målt i blodtrykk i armene, dess mer øker risikoen.

Les også: Høyt blodtrykk

Ny grense for normale forskjeller

Internasjonale retningslinjer anbefaler at blodtrykket blir målt i begge armer når man vurderer risiko for hjerte- og karsykdom, men dette blir oversett av mange. Den aktuelle metaanalysen gir en ny øvre grense for "normale" forskjeller på blodtrykk i armene. Dette nivået er lavere enn det man finner i gjeldende anbefalinger.

I studien analyserte forfatterne data om forskjeller på blodtrykk når begge armer hos en person ble målt. I tillegg så de på antall dødsfall, hjerteinfarkt og slag som oppsto over en tiårsperiode.

Les også: Årsaker til høyt blodtrykk

Billig og enkelt

- Å måle blodtrykket i begge armer er billig og enkelt å utføre, uten behov for ekstra eller kostbart utstyr. Selv om internasjonale retningslinjer anbefaler at dette blir gjort, skjer det i beste fall i bare omtrent halvparten av tilfellene, vanligvis på grunn av tidspress. Forskningen vår viser at den lille ekstra tiden det tar å måle blodtrykk i begge armer, til syvende og sist kan redde liv, sier hovedforfatter av studien, Dr. Chris Clark, i en pressemelding2 publisert på nettsidene til University of Exeter Medical School.

Les også:Legetrykk eller kontortrykk - blir blodtrykket kunstig høyt på legekontoret

Blodtrykket

Blodtrykket stiger og faller i sykluser med hvert pulsslag. Det avleses alltid med to tall: det øvre, det systoliske trykket, viser maksimalt blodtrykk og det nedre, det diastoliske trykket, viser den laveste verdien trykket synker til. Et høyt systolisk blodtrykk indikerer hypertensjon - høyt blodtrykk, en tilstand som rammer en tredjedel av den voksne befolkningen og er en ledende årsak til hjerteinfarkt, slag og død som kan forebygges.

Les også vår pasientinformasjon om blodtrykksmåling

Forskjeller bør undersøkes

At man får forskjellig resultat når man måler blodtrykket i begge armene, kan tyde på forsnevringer eller avstivning av arteriene, noe som kan påvirke blodstrømmen. Slike endringer er kjent som risikomarkører for hjerteinfarkt, slag og tidlig død og bør utredes og eventuelt behandles.

I dag regnes en forskjell på 15 mmHg eller mer mellom det systoliske blodtrykket i armene som en terskel som indikerer risiko for hjerte- og karsykdom. Denne metaanalysen fant at en terskel på 10 mmHg klart indikerte økt risiko, noe som betyr at langt flere bør få vurdert om slike forskjeller er til stede.

 Les også: Trening ved høyt blodtrykk

Kilder

Referanser

  1. Clark CE , Warren FC, Boddy K et al.. Associations Between Systolic Interarm Differences in Blood Pressure and Cardiovascular Disease Outcomes and Mortality. Hypertension 2020. www.ahajournals.org
  2. University of Exeter: Difference in blood pressure between arms linked to greater death risk www.exeter.ac.uk