Nyhetsartikkel

Stress og grått hår: er reversibelt hvis du stresser ned

At stress øker sjansen for grått hår har vært antydet i mange studier. Men hva om du stresser ned igjen?

De fleste får gråere hår med alderen. Studier har også vist at stress kan øke sjansen for å få grått hår, men dette skal ifølge en ny studie kun ha blitt bekreftet i dyrestudier. 

Denne nye studien, som er publisert i eLife1, har derimot gjort en undersøkelse på mennesker. 

Det er forskere ved Columbia University som har undersøkt hvordan psykisk stress  påvirker grått hår hos mennesker. Men det er viktig å merke seg at studien er svært liten: kun 14 deltagere var inkludert i studien.

Les også: Grått hår over natta

Mye stress - mer grått hår

Resultatene fra studien viser at det er en sammenheng mellom stress og grått hår. Mye stress fører til mer gråe hår. Videre ser det også ut til at når folk stresser mindre, kan hårfargen komme tilbake.

Ifølge nyhetsmeldingen fra universitetet2 ble forskerne overrasket over å oppdage at hårfarge kan gjenopprettes når stresset forsvinner. Dette harmonerer ikke med et nylig funn i forbindelse med en studie på mus - den viser at stress-utløste grå hår blir permanente.

Det er pigmentet melanin – eller mangelen på dette – som gjør at håret gråner. Når vi blir eldre, slutter hårsekkene å produsere pigment og fargen forsvinner fra hårstråene. 

Denne studien viser altså at stress kan stoppe hårsekkenes melanin-produksjon, og at denne produksjonen kan starte igjen hvis stressnivået blir mindre3

Men: Selv om det ser ut til at harfårgen kan komme tilbake når folk er under mindre stress, kan ikke aldersrelatert grått hår reverseres. Likevel mener forskerne funnene kan lære oss noe om de biologiske prosessene som skjer når vi blir eldre. 

Martin Picard er lektor i atferdsmedisin ved Columbia University og sier at det å forstå disse mekanismene kan gi nye ledetråder om menneskelig aldring generelt og hvordan dette påvirkes av stress.

Les også: Genene gjør håret grått

Skannet hårstråene

Forskerne brukte en spesialutviklet skanningsteknikk for å undersøke håret til de 14 deltagerne. Ved hjelp av denne teknikken ble hårstråene analysert for tegn på pigmenttap. I tillegg til mer merkbar gråning, avslørte skanningene svært små variasjoner i farge. Det viste seg at når pigmenttapet hadde startet, fortsatte det ikke alltid.

Deltagerne fylte ut dagbøker hvor de registrerte stress. Her loggførte de stressende og ikke-stressende tid de siste 12 månedene. Forskerne sammenlignet dagbøkene med variasjoner i hårpigmentering.

Forskerne la da merke til at noen grå hår gjenvinner sin opprinnelige farge.

Nivået av tusenvis av proteiner i håret ble også målt. Forskerne så at det skjedde endringer i proteiner når hårfargen endret seg, og forskerne utviklet en matematisk modell som antyder at stressrelaterte endringer i mitokondrier kan forklare hvordan stress kan gjøre håret grått. 

Å stresse mindre vil være lurt på mange måter, men det vil altså ikke nødvendigvis gi håret sin normale farge.

Forskningen viser at håret må nå en terskel før det blir grått. Denne terskelen er biologisk alder eller andre faktorer.

- Vi tror ikke at å redusere stress hos en 70-åring som har vært grå i årevis, vil gjøre håret mørkere eller det å øke stress hos en 10-åring, vil gjøre håret grått, sier Picard.

Kilder

Referanser

  1. Rosenberg A, Rausser S, et.al. Quantitative mapping of human hair greying and reversal in relation to life stress. eLIfe 2021. doi:0.7554/eLife.67437
  2. https://www.cuimc.columbia.edu/news/its-true-stress-does-turn-hair-gray-and-its-reversible
  3. https://www.sciencealert.com/stress-really-can-turn-your-hair-gray-study-shows-but-it-s-reversible