Informasjon

Strevsomt arbeid gir økt hjerterisiko

Dersom du har hatt et hjerteinfarkt, bør du sørge for at jobben du går tilbake til ikke er for belastende - det øker risikoen for at du får nye hjertekarsykdommer.

Temaside om Korona

En studie som ble publisert i the Journal of the American Medical Association (JAMA) i oktober 20071, har sett på sammenhengen mellom strevsomt/belastende arbeid og økt risiko for ny hjertekarsykdom etter det første hjerteinfarktet. Tidligere studier har vist at belastende arbeid øker risikoen for en første hjertekarsykdom.

Dobbelt så stor risiko

972 menn og kvinner i alderen 35-59 år som hadde kommet tilbake på jobb etter et første hjerteinfarkt, ble fulgt fra 1996-2005. Resultatene viser at en kronisk belastende jobb økte risikoen for nye hjerte- og karhendelser blant middelaldrende pasienter som vendte tilbake til arbeid etter å ha hatt sitt første hjerteinfarkt. For dem som gikk tilbake i belastende arbeid, var risikoen for nye hjertehendelser dobbelt så stor som hos dem som gikk tilbake til arbeid som ikke opplevdes stressende. Disse resultatene antyder at forebyggende tiltak for å redusere omfanget av stressfullt arbeid, kan ha en betydelig påvirkning på risikoen for nye hjerte- og karhendelser.

Belastende med mange krav og lite kontroll

Selv om det er nødvendig med flere studier for å klargjøre hva som er effektive tiltak, bør informasjon om effekten av belastende arbeid på nye hjertehendelser gjøres kjent. Målet må være å redusere belastende arbeid blant de som vender tilbake til arbeidslivet etter et hjerteinfarkt, konkluderer artikkelforfatterne.

I følge en lederartikkel2 i samme nummer av JAMA blir en jobb karakterisert som belastende når det er et høyt nivå av psykologiske krav og liten personlig kontroll. Det vil si at arbeidet blir belastende når kravene blir for høye og kontrollen for liten.

Tidligere studier har vist at stressfulle belastninger på arbeidsplassen øker risikoen for nye hjertehendelser blant menn. Blant kvinnene var familierelaterte stressfylte hendelser forbundet med økt risiko for nye hjertehendelser.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Aboa-Eboulé C, Brisson C, Maunsell E, Mâsse B, Bourbonnais R, Vézina M, Milot A, Théroux P, Dagenais GR. Job strain and risk of acute recurrent coronary heart disease events. JAMA 2007; 298: 1652-60.
  2. Orth-Gomér K. Job strain and risk of recurrent coronary events. JAMA 2007; 298: 1693-4.