Nyhetsartikkel

Unge voksne og mobilavhengighet

Studenter kan bruke opp mot 10 timer om dagen på mobiltelefonen sin.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Noen studenter bruker nesten 10 timer i døgnet på mobilen sin, og enkelte har utviklet en avhengighet til telefonen. Det konkluderer ny forskning som er publisert i tidsskriftet Journal of Behavioural Addictions.

Forskerne bak studien kaller dette for en "usynlig avhengighet". Målet med undersøkelsen var å se hvilke aktiviteter med mobilen som var mest forbundet med telefonavhengighet hos unge voksne, og om det var forskjeller mellom menn og kvinner.

Enkelte ungdommer har nådd et punkt der de ikke lenger kontrollerer mobilbruken sin, skriver forskerne. Studentene rapporterte at de brukte nesten ni timer i døgnet på sine mobiltelefoner. Det var en signifikant forskjell i hvor mye tid mannlige og kvinnelige studenter brukte - kvinner brukte rundt 150 minutter mer om dagen enn menn.

60 prosent av deltagerne svarte at de følte seg avhengige av telefonene sin - som gjerne er en smarttelefon.

Les også: Barn og sosiale medier

Avgjørende for det sosiale livet

Forskerne skriver at for mange studenter er mobiltelefonen en integrert del av den de er. Mobiltelefonen blir sett på som avgjørende for å opprettholde sosiale relasjoner og for å gjennomføre dagligdagse gjøremål. Og mange unge i dag kan ikke se for seg en tilværelse uten mobiltelefonen.

De skriver at avhengighet kan forstås som at noen fortsetter med å repeterer en adferd selv om det har negativ innvirkning på egen velvære. Dette gjelder så vel mobilavhengighet som rusavhengighet.

Les også: Facebook og trivsel

164 collegestudenter i Texas i alderen 19 til 22 år deltok i spørreundersøkelsen. For å måle mobiltelefonavhengighet, ble deltagerne bedt om å angi hvor mye de var enige i følgende utsagn (1 = helt uenig, 7 = helt enig):

  • Jeg blir opprørt når telefonen min er ikke er innen rekkevidde.
  • Jeg blir nervøs når telefonbatteriet nesten er oppbrukt.
  • Jeg bruker mer tid enn jeg burde på telefonen min.
  • Jeg finner ut at jeg tilbringer mer og mer tid på telefonen min.

Deltagerne ble også spurt om hvor mye tid de brukte på ulike mobiltelefonaktiviteter om dagen. Dette er blant annet:

  • Ringing, teksting og e-post
  • Sosiale medier
  • Spille spill
  • Ta bilder
  • Lytte til musikk

Til slutt ble de spurt om hvor mange samtaler de hadde gjort, og hvor mange tekstmeldinger og e-poster de sendte i løpet av en dag.

Funnene fra studien viser at kvinner bruker langt mer tid på å skrive tekstmeldinger enn menn, og de rapporterte i større grad enn menn om at de følte seg frustrerte når telefonen var ute av syne eller batteriet nesten var dødt. Menn brukte mer tid enn kvinner på å spille spill. Det var aktiviteter som Instragram, høre på musikk, telefonsamtaler og teksting som i størst grad økte risikoen for telefonavhengighet.

Men det er også viktig å understreke at denne studien ikke kan bevise at noen av disse aktivitetene kunne føre til mobiltelefonavhengighet.

Les også: Sosiale nettverk på internett - ikke så risikabelt likevel

Fra nyttig verktøy til avhengighet

I gjennomsnitt brukte studentene altså 527,6 minutter (nesten ni timer) på telefonen sin hver dag.

Studentene brukte mest tid teksting (94,6 minutter per dag). Men å sende e-poster (48,5 minutter), sjekke Facebook (38,6 minutter), surfe på Internett (34,4 minutter) og lytte til iPod (26,9 minutter) krevde også mye tid. Det var signifikante forskjeller mellom hvor mye tid mannlige og kvinnelige studenter brukte på ulike telefonaktiviteter. Kvinner bruker mer tid enn menn på å sende tekstmeldinger, e-post, ta bilder, bruke Facebook, Pinterest og Instagram. Mens menn bruker mer tid enn kvinner på å spille spill.

Forskerne konkluderte med at mobiltelefonavhengighet var blant deltakerne i stor grad drevet av et ønske om å "koble seg på" det sosiale livet. De skriver at det nå trengs enda mer forskning på dette temaet. Særlig om nå bruken av mobiltelefonen går fra å være et nyttig verktøy til å undergrave brukerne og gjøre dem avhengige.

Les også: Selfies - uheldig for kroppsbildet

Kilder

Referanser

  1. Roberts J, Yaya L, Manolis C. The invisible addiction: Cell-phone activities and addiction among male and female college students . Journal of Behavioral Addictions 2014. DOI:10.1556/JBA.3.2014.015 DOI