Nyhetsartikkel

Sykdommer som kan gi store smerter

Alle opplever grader av smerte fra tid til annen. Noen må dessverre leve med sterke, kroniske smerter. Her kan du lese om tilstander som kan forårsake store smerter for enkelte.

Alle vet hvordan smerte kjennes, selv om ingen kan føle en annens smerte. I noen tilfeller blir smertene langvarige og kroniske, og vanskelig å håndtere. I denne artikkelen omtaler vi et utvalg av tilstander som kan gi store smerter.

Les om smerter og smertebehandling her

Oversikten er kun et utvalg av tilstander som kan gi sterke smerter og er ikke rangert i noen spesiell rekkefølge:

Tilstander med mye smerte

Helvetesild er et smertefullt utslett som forårsakes av vannkoppeviruset, varicella-zoster virus (VZV). Sykdommen starter ofte med lette allmennsymptomer som hodepine og sykdomsfølelse i noen dager. Deretter merker man ubehag i et avgrenset og ensidig hudområde i form av kløe, prikking, svie eller smerter.

Helvetesild er ikke en farlig eller livstruende sykdom, og tilstanden går over av seg selv. Den kan imidlertid være smertefull, og det er viktig med god smertebehandling. Helvetesild kan imidlertid kompliseres med vedvarende smerter i måneder eller år etter sykdommen (postherpetisk nevralgi).

Les mer om helvetesild i vår pasientinformasjon

Neste side