Nyhetsartikkel

Sykdommer som kan gi store smerter

Gallestein

Gallesteinsykdom skyldes stein i galleblæren eller i gallegangen. Forekomsten øker med alderen. Gallestein forekommer tre ganger så hyppig blant kvinner som blant menn. Andre disponerende faktorer er fedme, høyt kolesterol, diabetes. Symptomene er anfall med smerter i øvre høyre del av magen, eventuelt med utstråling til ryggen og høyre skulder, bevegelsestrang, ofte ledsaget av kvalme og brekninger. Et smerteanfall kan stå på i flere timer, og det kan veksle i intensitet.

Forrige side Neste side