Informasjon

Sykehusopphold kan føre til undervekt

Nesten 30 prosent av norske sykehuspasienter er underernærte. Blant de viktigste årsakene til underernæringen er sykdom, ensomhet, maten eller sykehusoppholdet i seg selv.

Problemer med å svelge og fordøye mat, smerter, svimmelhet og liten appetitt er blant de vanligste årsakene til at mange sykehuspasienter ikke får i seg nok næring. Noen tilstander fører også til at energiforbruket skyter i været, som for eksempel diarè, blødninger, KOLS, nyresykdommer, feber, operasjoner, kreft, skader og brannskader.

Redusert matlyst følger alderen

For mange eldre mennesker reduseres matlysten også uten at de lider av sykdom. Dersom de blir underernærte og mangler viktige næringsstoffer, står de atskillig svakere hvis de blir syke. Underernæring hos eldre er vanligvis en kombinasjon av protein- og kalorimangel. I tillegg kommer mangel på vitaminer eller mineraler.

I følge Sosial- og helsedirektoratets publikasjon "Når matinntaket blir for lite..." (nov 2006), er sykdom den vanligste årsaken til underernæring hos både barn og voksne. Andre årsaker kan være manglende evne til å kjøpe eller lage mat. I tillegg påpekes det i publikasjonen at sykehusopphold i seg selv kan føre til at en pasient går ned i vekt, ved at måltidene utsettes, for dårlig tid ved matservering, eller at det ikke blir fokusert på pasientens energibehov.

Tåler behandling dårligere

Vitenskaplige studier viser at en kombinasjon av aggressiv kreftbehandling og underernæring kan være en hyppig dødsårsak blant kreftpasienter. Intensiv ernæringshjelp kan gi noen pasienter en vektøkning, positiv nitrogenbalanse og føre til at pasienten får et bedre immunforsvar og tåler behandlingen bedre.

Underernæring hos voksne fører blant annet til økt sykelighet, økt dødelighet og lengre sykehusopphold. Underernæring hos barn vil i tillegg kunne føre til forsinket eller hemmet utvikling og muligens til permanent redusert mental funksjon.

Frisk luft og sosialt samvær gir økt matlyst

Den største gruppen med underernærte sykehuspasienter finner vi blant de eldre. I følge Oslo kommunes sammendrag av "Prosjekt for forebygging av underernæring hos eldre", er vanlige årsaker til underernæring hos eldre sykdom, ensomhet og matens lukt, utseende eller smak. De eldre som deltok i undersøkelsen, tror at det som kan føre til god matlyst, er: å være frisk, ren luft og turer, trivsel, sosialt samvær, godt humør og bestemte matvarer.

Vil du vite mer?