Nyhetsartikkel

Symptomer på hjerneslag

Vanlige symptomer på hjerneslag er taleproblemer, asymmetri i ansiktet, problemer med koordinasjon og svimmelhet.

Hjerneslag skyldes i de fleste tilfeller en blodpropp i en pulsåre, arterie, i hjernen (80-85 prosent) eller en hjerneblødning (10-15 prosent). Dersom årsaken er en blodpropp, kan det gis en blodproppoppløsende behandling. Effekten av behandlingen er bedre jo tidligere man kommer til sykehus. Dersom det har gått mer enn 4,5 timer, gir det sannsynligvis ingen effekt. Mange venter for lenge med å kontakte lege, og de går dermed glipp av dette viktige behandlingstilbudet.

En CT undersøkelse av hjernen vil avklare om det er en blodpropp eller en blødning. Dersom blodproppoppløsende behandling gis feilaktig til pasienter med hjerneblødning, kan det få katastrofale følger

Symptomer på hjerneslag

  • Plutselig svakhet eller nummenhet i ansiktet, armen eller foten, særlig dersom dette er ensidig
  • Plutselig forvirring, problemer med å snakke, eller problemer med å forstå andre
  • Plutselige synsproblemer
  • Plutselig og alvorlig hodepine uten noen åpenbar grunn
  • Problemer med å gå, svimmelhet, balanseproblemer eller mangel på koordinasjon

Test symptomene

Mistenker du hjerneslag, skal du straks ringe etter ambulanse.

Symptomene som du skal være på vakt for, viser seg ved følgende test: PRATE - SMILE - LØFTE:

PRATE: Hjerneslag kan gi utydelig tale eller at du ikke finner riktige ord. Det er oftest en tydelig endring fra slik du vanligvis prater.

SMILE: Smil, le eller vis tenner. Ser du skjevhet eller asymmetri i ansiktet? Testen viser eventuell lammelse i ansiktsnerven.

LØFTE: Løft armene over hodet. Henger den ene armen etter? Det kan avsløre lammelser.

Stor sannsynlighet for slag eller nært forestående slag

Får du ett eller flere av disse symptomene, er det stor sannsynlighet for at du har et hjerneslag. Ring 113!

Noen opplever at de får slike symptomer, men at symptomene raskt går over. Dette er tegn på et "hjernedrypp" - TIA. TIA kan være et varsel om et nært forestående hjerneslag. Også i dette tilfellet bør du ringe 113.

Vil du vite mer?

 

Kilder

Referanser

  1. CDC: Stroke Signs and Symptoms www.cdc.gov