Nyhetsartikkel

Symptomer på diabetes type 2

Å være slapp, trøtt, trist og tørst er blant de sentrale symptomene på diabetes type 2. Men symptomene kan utvikles veldig sakte, og mange kan leve lenge med diagnosen uten å være klar over det.

I tidlige sykdomsfaser er det få eller ingen typiske symptomer på diabetes type 2. At symptomene i tillegg utvikler seg veldig sakte, bidrar til at sykdommen kan være vanskelig å oppdage. Alt for mange har sykdommen lenge (måneder, år) før diagnosen blir stilt. Ifølge Folkehelseinstituttet har omtrent 216 000 mennesker i Norge diabetes type 2. Trolig er det i tillegg mange som ikke vet at de har sykdommen, slik at det egentlige tallet er høyere1.

Ved diabetes type 2 fortsetter kroppen å produsere insulin, men produksjonen er ikke god nok, eller kroppen klarer ikke å utnytte insulinet godt nok. Når kroppen ikke klarer å produsere nok insulin til å ta unna sukkeret, vil overflødig sukker bygges opp i blodet og trekke væske fra vevene. Dette gir høyt blodsukker.

Les mer om diabetes type 2 her

Trøtt, slapp og trist

Høyt blodsukker gir typisk symptomer som tørste og økt vannlating. Uten nok insulin til å få sukker inn i cellene, vil muskler og organer tappes for energi. Dette kan føre til økt sult. Likevel kan du oppleve å gå ned i vekt. Ettersom kroppen ikke klarer å forbrenne sukker, skilles dette ut i urinen. Kroppen vil da bruke alternativt drivstoff, og tære på muskler og fettlag.

Etterhvert vil forandringene i stoffskiftet påvirke alle kroppsfunksjonene. Når cellene frarøves sukker, kan du føle deg slapp, trøtt, og trist.

Høyt blodsukker disponerer også for soppinfeksjoner, særlig i skrittet. Kløe og svie i skrittet kan derfor være tidlige symptomer på diabetes.

Se også vår animasjon om diabetes:

Hyppige infeksjoner

Andre symptomer kan være uklart syn, sår som gror sent eller hyppige infeksjoner. Høyt blodsukker kan føre til at væske blir trukket ut av øyelinsen. Dette kan påvirke evnen til å fokusere klart. Høyt blodsukker påvirker også evnen til å hele sår og motstå infeksjoner.

I sjeldne tilfeller kan blodsukkeret bli så høyt at pasienten blir omtåket eller utvikler koma. Dette gjelder oftere ved diabetes type 1.

Snikende symptomer - sen diagnose

Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes. Symptomene på diabetes type 1- og type 2 er ikke helt like. Ved diabetes type 2 kommer symptomene snikende og utvikles over lang tid, mens ved diabetes type 1 vil symptomene vanligvis komme raskt, og kunne bli langt mer dramatiske. Ved diabetes type 1 ødelegger immunforsvaret kroppens evne til å produsere insulin, slik at produksjonen er lik null. Ved diabetes type 2 produserer kroppen fortsatt insulin selv, men produksjonen er ikke god nok, eller kroppen klarer ikke å utnytte insulinet godt nok. Uten insulin kan vi ikke leve, men vi kan leve lenge med dårlig insulinproduksjon - men med tilsvarende dårlig helse.

Les også: Dette er symptomene på diabetes type 1

Å leve med ubehandlet diabetes type 2 og høyt blodsukker over tid vil ødelegge nerver og små blodkar i øyne, nyrer og hjerte, og øke risikoen for aterosklerose (åreforkalkning) i de store arteriene. Dette kan igjen medføre hjerteinfarkt og slag.

Enkel utredning

De mest sentrale symptomene ved diabetes type 2 er altså:

  • Økt tørste og økt vannlating
  • Eventuelt økt sult
  • Vekttap
  • Hyppige soppinfeksjoner med ledsagende kløe i skrittet. Det er også økt tendens til urinveisinfeksjoner.
  • Sår gror saktere
  • Uklart syn
  • Tretthet, slapphet og tristhet/depresjon

Mistenker du at du kan være en av mange med udiagnostisert diabetes? Da kan du enkelt utredes for diabetes type 2 hos fastlegen din.

Les også: Sjekk din risiko for diabetes type 2

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet: Diabetes i Norge www.fhi.no