Nyhetsartikkel

Symptomsjekkeren - hva kan det være?

Har du plager og ubehag og lurer på hva årsaken kan være? Prøv NHI.no´s symptomsjekker med skreddersydde spørsmål og omtale av 150 symptomer og tegn.

Plagsomt ubehag, urovekkende symptomer og tegn, vedvarende og kanskje økende plager skaper uro om hva det kan være. På NHI.no har vi en egen symptomsjekker hvor omtrent 150 symptomer og tegn omtales.
 

Slik bruker du symptomsjekkeren

Først velger du det aktuelle symptomet fra listen over symptomer. Idet du klikker på symptomer får du tilgang til et spørreskjema som gir deg mulighet til å angi ytterligere karakteristika ved symptomet, varighet, ledsagende symptomer, mulige årsaker og konsekvenser.
Etter at spørreskjemaet er utfylt, vil du få listet opp mulige årsaker til symptomet. Det skilles mellom vanlige og sjeldne årsaker. 
Gjennom å besvare spørreskjemaet får du anledning til å tenke nærmere gjennom hvordan plagene dine arter seg, noe som kan være et god forberedelse til en eventuell konsultasjon hos legen. Du kan også skrive ut det utfylte spørreskjemaet og ta det med deg til legen.
 

Erstatter ikke profesjonelle råd 

Symptomsjekkeren er ingen medisinsk rådgivingstjeneste. Den er kun tenkt som informasjon om mulige årsaker til det aktuelle symptomet. Symptomsjekkeren erstatter ikke profesjonelle råd, diagnostikk eller behandling. Spørreskjemaet som hører til symptomet, er utviklet for at du/dere kan tenke gjennom og forberede dere til konsultasjonen med legen.