Nyhetsartikkel

Ta kontroll på blodtrykket selv?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ingen økning i bivirkninger

Forskerne i JAMA-studien skriver i sin konklusjon at dette er enkle tiltak å gjennomføre. Det er ingen spesialutstyr som trengs og lite som skal til fra pasientens side for å gjennomføre det. De skriver at pasientene som deltok i studien, har mye å tjene på optimal blodtrykkskontroll - i forhold til å redusere fremtidige kardiovaskulære hendelser.

Forskerne skriver at dette er første gang en studie viser at pasienter som har høy risiko for hjerte-karsykdom, er i stand til selv å overvåke blodtrykket og kontrollere medisinbruken.

Det er knyttet endel uønskede symptomer og bivirkninger til medisineringen av høyt blodtrykk - som svimmelhet, impotens og utslett. Dette var relativt vanlig i begge grupper, men det var ingen forskjell mellom de to gruppene.

Klemsdal sier til NHI.no at selve målingene som gjøres hjemme, vanligvis vil være gode, forutsatt rimelig god kvalitet på apparaturen. Imidlertid vil den naturlige variasjon kunne forvirre pasientene, som derfor må opplæres i standardisering av målesituasjonen. Dette ble gjort grundig i studien.

- Hvilken risiko løper man ved å behandle pasienter på denne måten?

- Det er ulike problematiske forhold som kan oppstå ved et slikt opplegg. På den ene siden kan pasienten bli for opptatt av blodtrykket, med økt ensgtelse og innskrenkninger i sin livsutfoldelse. På den annen side kan pasienten misforstå hvordan dosen medisin skal endres, med økt risiko for feilbehandling og bivirkninger. I studien fant man imidlertid ikke økte bivirkninger, sier Klemsdal

Det er imidlertid viktig å huske på at det er flere ting du selv kan gjøre for å senke blodtrykket og redusere risikoen. Mosjon er viktig. Kostomlegging til mer fisk, fiber, frukt og grønnsaker, og mindre fett og salt, kan være en fordel. Fedme og overvekt øker risikoen, og vektreduksjon er et viktig tiltak. Røyking øker risikoen betydelig, og det er viktig at du slutter å røyke.

En slik egenbehandling er spesielt viktig når man finner et mildt til moderat forhøyet blodtrykk (systolisk 140 til 160 mmHg).

Les også: Livsstilsendringer ved høyt blodtrykk

Kilder

Referanser

  1. McManus R, Mant J, et.al. Effect of Self-monitoring and Medication Self-titration on Systolic Blood Pressure in Hypertensive Patients at High Risk of Cardiovascular Disease. JAMA 2014; 312: 799-808. DOI:10.1001/jama.2014.10057 DOI
Forrige side