Nyhetsartikkel

Tap av partner øker risikoen for hjertesykdom

Tap av partner er forbundet med økt risiko for uregelmessig hjerterytme i opp til ett år etter dødsfallet.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en dansk studie som ble publisert i tidsskriftet Open Heart i 20161, og gjengitt av BMJs presseavdeling.

Forfatterne skriver at uregelmessig hjerterytme øker risikoen for død, slag og hjertefeil, men også for lavere livskvalitet.

Risikoen ser ut til å være størst blant de som er under 60 år når de mister partneren, og i de tilfellene der tapet var uventet.

41 prosent høyere risiko

Tidligere studier har antydet at svært stressende livshendelser øker risikoen for hjerteinfarkt eller slag, men det har ikke vært klart om dette også gjelder atrieflimmer eller atrieflutter. Formålet med studien var å undersøke dette nærmere.

Her kan du lese mer om atrieflimmer og atrieflutter

Fra 1995 til 2014 identifiserte forfatterne 88.612 personer som nylig hadde fått påvist atrieflimmer, og 886.120 friske personer.

Forskerne undersøkte flere faktorer som kunne påvirke risikoen for atrieflimmer. Blant annet så de på sorg, alder, kjønn, underliggende tilstander som hjertesykdom og diabetes, helsen til partneren en måned før dødsfallet, og om de var enslige.

17.478 av de som hadde fått diagnosen atrieflimmer, hadde mistet partneren. Det samme gjaldt 168.940 personer i kontrollgruppen. Underliggende sykdommer og behandling for disse var vanligere blant de som hadde fått påvist atrieflimmer.

Blant de som hadde mistet partneren sin, var risikoen for uregelmessig hjerterytme 41 prosent høyere enn blant de som ikke hadde opplevd et slikt tap.

Les også: Et lykkelig ekteskap er godt for hjertet

Størst risiko etter 8-14 dager

Risikoen så ut til å være størst 8 til 14 dager etter dødsfallet, deretter avtok det gradvis. Et år etter tapet var risikoen lik den de som ikke hadde mistet en partner, hadde.

De som hadde en partner som var relativt frisk inntil en måned før dødsfallet, hadde større sjanse for å utvikle atrieflimmer. En slik økning i risiko fant ikke forfatterne hos de som hadde partnere som var syke, og der dødsfallet var forventet.

Forfatterne antyder at akutt stress kanskje påvirker hjerterytmen direkte, og raskt utløser produksjon av kjemikalier som er involvert i betennelsen.

Fremtidige studier bør undersøke om det er en forbindelse mellom mer vanlige, men mindre alvorlige stressfaktorer og atrieflimmer, mener forfatterne.

Studien er en obervasjonsstudie. Det kan derfor ikke trekkes sikre konklusjoner ut fra funnene.

Kilder

Referanser

  1. Graff S, Fenger-Grøn M, Christensen B, Søndergaard Pedersen H, Christensen J, Li J, Vestergaard M. Long-term risk of atrial fibrillation after the death of a partner. Open Heart 2016. openheart.bmj.com